Kielimerkkaus, luku 4 Ongelmia kielimerkkauksen käytössä:

Voivatko sanan osat olla eri kieltä?

Kielissä, joissa sanoja taivutetaan, saattaa käydä niin, että vieraskieliseen vartaloon liitetään omakielinen pääte. Tällöin tarkin kielimerkkaus osoittaisi sanan eri osat erikielisiksi, esimerkiksi
Kävin <span lang="fr">Marseille</span>ssa.

Mutta kannattaneeko sanan osille olla kielimerkkaus? Periaatteessa se on oikein, mutta se saattaa käytännössä aiheuttaa ikävän katkoksen puhesynteesissä, jopa sen, että syntetisaattori yrittää lausua pääteaineksen kuten "-ssa" erikseen. Lisäksi syntyy usein hankalia tilanteita:

Hakukoneiden kannalta ongelmana on se, että jotkin hakukoneet (mm. AltaVista) käsittelevät sellaista ilmaisua kuin <span lang="fr">Voltaire</span>n yhtenä sanana (Voltairen), jotkin (mm. Google) kahtena (Voltaire n).

Käytännön neuvo: Vältä vieraiden sanojen taivutusta, sitä enemmän, mitä oudommasta sanasta on kyse. Näin vältetään edellä kuvatut ongelmat. Mihinkään kielenvastaisuuteen ei tietenkään pidä mennä, mutta usein on helppoa muotoilla lauseet niin, että hankala sana saadaan asemaan, jossa se on kieliopin mukaan perusmuodossa. Neuvoon on usein muitakin syitä, kuten se, että taivutetusta muodosta ei lukija aina osaa päätellä, mikä on perusmuoto, ja se, että päätteen merkitseminen on osittain vakiintumatonta. Pitääkö sanoa "Netscapella" vaiko ääntämyksessä käytetyn päätteen mukaisesti "Netscapellä", joka taas oudoksuttaa joitakuita (vaikka onkin ääntämyksen mukainen)? Ongelma vältetään kirjoittamalla "Netscape-ohjelmalla" tai "Netscape-selaimella", jolloin myös kielimerkkaus on helppo kirjoittaa.

Kielitieteessä ja muutoin kieltä kuvattaessa saattaa sananosa esiintyä irrallisenakin, esimerkiksi ilmaisuissa "latinassa esiintyy liitepartikkeli '-que'" ja "the suffix of the inessive case in Finnish is '-ssa' or '-ssä'". Periaatteessa tällöin on oikein merkata niiden kieli erikseen, jos se poikkeaa ympäröivän tekstin kielestä, siis esimerkiksi latinassa esiintyy liitepartikkeli '<span lang="la">-que</span>'.


Kirjoittamisen ajankohta: 2002-06-23. Päivitetty viimeksi 2007-12-03. Teknisiä korjauksia 2017-12-11.
Tämä sivu kuuluu Jukka "Yucca" Korpelan avoimeen tietosivustoon Datatekniikka ja viestintä.