Kielimerkkaus, luku 1 Kielimerkkauksen tarkoitus:

Mitä kielimerkkaus on

Kielimerkkauksella tarkoitetaan merkkauksessa, englanniksi markup, esitettyä tietoa tekstinosan kielestä. Esimerkiksi HTML-merkkauksessa tägi <p lang="sv"> ilmoittaa, että alkaa kappale, jonka teksti on ruotsia.

ATK-sanakirja määrittelee sanan "merkkaus" seuraavasti:

Dokumentin osien erottelu ja niiden ominaisuuksien osoittaminen käyttäen sovittuja merkintöjä, esimerkiksi muotoilua ohjaavia komentoja.

Olennaista on, että merkkauksessa siis käytetään sovittuja merkintöjä. Käytännössä sopimukset on suunniteltu sellaisiksi, että merkkaus on tietokoneohjelmilla helposti käsiteltävissä niin, että sillä on yksiselitteinen merkitys. Merkkaus erotetaan normaalitekstistä sopivien erikoismerkkien avulla tai muilla keinoin niin, että tekstiä lukeva ohjelma voi käsitellä merkkauksen erikseen. Kun ohjelma esittää merkkausta sisältävän dokumentin esimerkiksi kuvaruudulla tai paperilla, itse merkkaus ei yleensä näy, vaikka se voikin vaikuttaa siihen, millainen varsinaisen tekstin esitysmuoto on.

Kielimerkkaus on luonteeltaan loogista merkkausta, ominaisuuksien osoittamista, ei muotoilua ohjaava komento, joskin sillä saattaa olla vaikutusta myös muotoiluun. Merkkauksen ja ns. merkkauskielten ideaa sekä erityisen loogisen ja muotoilevan merkkauksen eroa selostaa laajahkosti dokumentti Merkkauskielten idea.


Kirjoittamisen ajankohta: 2002-06-23. Päivitetty viimeksi 2007-12-03. Teknisiä korjauksia 2017-12-11.
Tämä sivu kuuluu Jukka "Yucca" Korpelan avoimeen tietosivustoon Datatekniikka ja viestintä.