Kielitoimisto neuvoo

Kielikello 1/1991 s. 25

Kielitoimisto on vastannut äskettäin puhelimitse tai kirjeitse mm. seuraaviin kysymyksiin. (Edellisen kerran kysymyksiä on esitelty Kielikellossa 2/1990.)

as.oy. asunto-osakeyhtiöstä käytettävä lyhenne (ei: ao)
esimies mieluummin kuin esihenkilö (vrt. neutraaleihin ilmauksiin marjamies, lakimies, valitsijamies jne.)
EV elintarvikeviraston nimilyhenne, ruotsinkielisen nimen livsmedelsverket lyhenne on LV
hintapyyntö käytetään mieluummin hintapyyntöä kuin "pyyntihintaa" kaupan olevan tavaran pyydetystä hinnasta
manageri,
asiainhoitaja
suositetaan nimikkeen "personal manager" suomenkieliseksi vastineeksi
nuolijuna suositetaan Keski-Euroopan nopeiden junien suomenkieliseksi vastineeksi (mieluummin kuin "luotijuna" tai "suurnopeusjuna")
"paramedik" ei suositeta ambulanssinkuljettajan ammattinimikkeeksi
poreallas mieluummin kuin "jacuzzi" tai "jakutsi"
"referenssiluettelo" usein paremmin työkokemus, aikaisempi toiminta, tutkinnot ja työkokemus, ansioluettelo, työhistoria
sijoituspäällikkö suositetaan ammattinimikkeen "portfolio manager" suomenkieliseksi vastineeksi
talouspäällikkö,
laskentapäällikkö
suositetaan ammattinimikkeen "controller" suomenkieliseksi vastineeksi, lainasanan suomalaistettu asu on kontrolleri
Raija Moilanen

Tämä kirjoitus on eri ulkoasussa Kielikello-lehden verkkoversion arkistossa: Kielitoimisto neuvoo-

Tämä dokumentti kuuluu kokoelmaan "Ohjeita ja tietoa suomen kielestä (aineistoa Kielikello-lehdestä)"