Slovakin kielen ääntämys

Oheinen taulukko esittää kirjainten äännearvot slovakissa sikäli kuin ne poikkeavat suomen kielen mukaisista äännearvoista. Toisessa sarakkeessa on äännearvo IPA-merkeillä esitettynä. Kaikki IPA-merkit eivät näy kaikissa selaimissa. Kolmannessa sarakkeessa on yleistajuisempi selitys.

KirjainIPASelitys
A, aaa-äänne, joka ääntyy edempänä (enemmän ä:n kaltaisena) kuin suomen a
Á, áa:kuten edellinen, mutta pitkä
C, cʦts ns. affrikaattana (kuten sananalkuinen ts suomessa)
Č, čʧtš ns. affrikaattana (kuten sananalkuinen tš suomessa)
Ch, chxkuten saksan ach-äänne, voimakkaalta h:lta kuulostava
D, dd (ɟ)tavallinen d (mutta i:n ja yl. e:n edellä kuten seuraava))
Ď, ďɟpalataalinen d (suunnilleen dj)
Dz, dzʣdz ns. affrikaattana
Dž, džʤdž ns. affrikaattana; siis kuten j englannissa
É, ée:pitkä e, kuten suomen ee
H, hɦsoinnillinen h, kuten suomen vokaalienvälinen h (esim. sanassa raha)
Í, íi:pitkä i, kuten suomen ii
L, ll (ʎ)tavallinen l (mutta i:n ja yl. e:n edellä kuten seuraava)
Ľ, ľʎpalataalinen l (suunnilleen lj)
Ĺ, ĺl:pitkä l, kuten suomen ll
N, nn (ɲ)tavallinen n (mutta i:n ja yl. e:n edellä kuten seuraava)
Ñ, ñɲpalataalinen n (suunnilleen nj), kuten espanjassa
Ó, óo:pitkä o, kuten suomen oo
Ô, ôu̯ouo diftongina, kuten suomen uo
Q, qkv 
Ŕ, ŕr:pitkä r, kuten suomen rr
T, tt (c)tavallinen t (mutta i:n ja yl. e:n edellä kuten seuraava)
Ť, ťcsoinniton palataaliklusiili, suunnilleen kj:n ja tj:n välimuoto
Ú, úu:pitkä u, kuten suomen uu
W, wvtavallinen v
Y, yi 
Ý, ýi:pitkä i, kuten suomen ii
Z, zzsoinnillinen s, kuten englannissa
Ä, äæ (e)kuten suomen ä (mutta joissakin sanoissa e)

Slovakin kielessä siis akuutti aksentti vokaalin päällä osoittaa vokaalin pitkäksi, eli esimerkiksi ”ó” vastaa suomen kirjoitustapaa ”oo”. Akuuttia käytetään myös l:n ja r:n päällä osoittamaan se pitkäksi (kaksoiskonsonantiksi). Akuutti ei osoita painoa, toisin kuin eräissä muissa kielissä. Slovakissa paino on aina sanan ensimmäisellä tavuilla, kuten suomessa.

IPA-merkintöjä on tässä käytetty sikäli yksinkertaistettuina, että pituusmerkin ː tilalla on käytetty kaksoispistettä.