Heprealainen asettelu suomalaiselle näppäimistölle

Windowsiin sisältyvä heprean kielelle tehty näppäimistöasettelu on tehty erityistä heprea­laista näppäimistöä varten. Sen käyttäminen suomalaisella fyysisellä näppäimistöllä vaatii erillistä opettelua, koska näppäimissä näkyvien kirjainten ja niiden tuottamien heprea­lais­ten kirjainten välillä ei ole mitään luon­nol­lis­ta yhteyttä. Esimerkiksi B-näppäin tuot­taa nun-kirjaimen נ, joka ääntyy n-äänteenä.

Tässä esiteltävä asettelu sen sijaan perustuu suomalaisessa näppäimistössä näkyviin merkkeihin niin, että näppäin tuottaa sen heprealaisen merkin, jonka translitteraatio­vastine näppäimessä näkyvä merkki on. Tällöin noudatetaan erillisellä sivulla kuvattua suomalaista translitterointistandardia, tarkemmin sanoen sen ns. yleiskielistä translitterointia. Esimerkiksi B-näppäin tuottaa bet-kirjaimen ב.

‎ִ

Tarkastellaan esimerkkinä Mooseksen hepreankielistä nimeä Moše (Moshe). Sen heprea­laisen asun lopussa on he-kirjain, jota ei äännetä ja joka suomalaisessa translitteraatiossa jätetään huomiotta. Translitteraatiossa e edustaa hepreassa segol-merkillä merkittävää äännettä. Nimi voidaan tätä näppäimistöasettelua käyttäen kirjoittaa näppäilemällä M Vaihto+S H. Jos halutaan kirjoittaa nimi lisämerkkejä (vokaalimerkkejä ja šin-pistettä) käyttäen, menettely on hiukan mutkikkaampi mutta noudattaa silti melko helposti opittavia sääntöjä: M O Vaihto+S Vaihto+§ Ä H. Seuraavassa on näin saatavat kirjoitusasut:
משה מֹשֶׁה.

Heprean translitterointi vastaa suurin piirtein ääntämystä siinä mielessä, että siinä käytetty kirjain vastaa pääosin samantapaista äännettä kuin suomessa. Esimerkiksi bet-kirjain ääntyy b-äänteenä. Tässä mielessä voidaan sanoa, että kyseessä on foneettinen näppäimistöasettelu.

Täydellinen vastaavuus ei kuitenkaan ole mahdollinen, vaan siitä poiketaan seuraavasti:

MerkkiTransl.Tiet.NäppäilyHuomautus
א alef' (heittomerkki)Muistuttaa translitterointeja
ע ayinʿ´ (akuutti)Muistuttaa translitterointeja
ח hethXÄäntyy [x] (IPA), he ה taas [h]
צ tsaditsCJoissakin slaavil. kielissä C ääntyy ts
ש šinš ~ shš ~ shVaihto+SErotukseksi samekista ס (S)
ט tettVaihto+TErotukseksi tavista ת (T)

Koska heprealaisessa kirjoituksessa ei eroteta gemenaa ja versaalia (”pieniä ja isoja kirjaimia”) toisistaan, on voitu ottaa Vaihto- eli Shift-näppäin muuhun käyttöön. Sen avulla siis tuotetaan merkkejä sellaisissa tapauksissa, joissa yleiskielinen translitteraatio käyttää samaa latinalaista kirjainta kahden eri heprealaisen kirjaimen vastineina, samoin kuin erottamaan šin samekista sekä tet tavista.

Lisäksi tarvitaan lisäasetuksia:

Asettelu sisältää myös vokalisoidussa tekstissä käytettäviä lisämerkkejä. Esimerkiksi A-näppäin tuottaa patahin, joka esittää lyhyttä a-vokaalia, ja Vaihto+A tuottaa qametsin, joka esittää pitkää a-vokaalia. Esimerkiksi näppäily BA tuottaa siis bet-kirjaimen, johon liittyy a:ta tarkoittava patah, lyhyt viiva alla: בַּ.

Asettelu on saatavilla zipattuna pakettina hebrewfi.zip, joka on asennettavissa Windows-koneisiin.