Nykyajan kielenopas, luku 11 Kirjoittaminen tietokoneella:

Eräiden merkkien korvaaminen

Joidenkin merkkien kirjoittaminen voi olla mahdotonta teknisten rajoitusten takia. Esi­mer­kik­si sähköpostiviestin tekstissä ei yleensä voi käyttää kuin suppeahkoa merkki­vali­koi­maa, ellei voida varmistua siitä, että vastaanottajien käyttämät ohjelmat tuntevat laajemman merkistön. Tietokantaohjelmisto saattaa asettaa paljonkin rajoituksia sille, mitä merkkejä siihen syö­tet­tä­väs­sä tiedossa saa olla.

Tällaisissa tilanteissa joudutaan käyttämään korvaavia merkintätapoja, joita on koottu seuraavaan taulukkoon. Niitä ei siis tarjota vaihtoehtoina, vaan vain pakkotilanteissa käytettäviksi hätäratkaisuiksi. Toiseksi viimeisessä sarakkeessa symboli  tarkoittaa väli­lyöntiä.

Suositeltu merkki Korvaava merkki tai merkintä
Nimi Esim. Nimi t. nimet Esim.
ajatusviiva 5–10 välilyönti, yhdysmerkki, välilyönti - 5 - 10
euron merkki 50 € e-kirjain e 50 e
hattu-s š Tšad s-kirjain, h-kirjain sh Tshad
hattu-z ž džonkki z-kirjain, h-kirjain zh dzhonkki
heittomerkki vaa’an pysty heittomerkki 'vaa'an
kertomerkki × 640×800 x-kirjain x 640x800
lainausmerkki ”On!” pysty lainausmerkki " "On!"
tuuman merkki 28″/td> pysty lainausmerkki " 28"
miinusmerkki −5 °C yhdysmerkki - -5 °C
promillemerkki 2,5 ‰ o-kirjain, vinoviiva, o-kirjain, o-kirjain o/oo 2,5 o/oo
prosenttimerkki %2 % o-kirjain, vinoviiva, o-kirjain o/o 2 o/o
puolilainausmerkki ’teho’ pysty heittomerkki ' 'teho'

Euron merkin € tilalle sopii usein sana ”euroa”, joka ei tietenkään ole hätäratkaisu, vaan ensisijainen tapa ilmaista rahayksikkö. Taulukossa esitetty ”e” sen sijaan on hätäratkaisu, joka tulee kyseeseen silloin, kun esimerkiksi tilasyistä ei voi käyttää sanaa eikä toisaalta jostakin teknisestä syystä voi käyttää euron merkkiä.

Prosenttimerkin korvaaminen tulee kyseeseen vain silloin, kun samassa tekstissä esiintyy myös promillemerkkejä ja ne joudutaan korvaamaan.

Mm. astemerkille ° ja mikro-merkille µ ei taulukossa esitetä korvaavia merkintöjä, koska nämä merkit ovat käytännössä lähes aina käytettävissä. Myös mm. kertomerkki × kuuluu lähes kaikkiin käytössä oleviin merkistöihin.

Myöskään yläindekseille ² ja ³ ei esitetä korvaavia merkintöjä, koska nämä merkit kuu­lu­vat lähes kaikkiin merkistöihin ja koska korvaava merkintä olisi valittava tilanteen mu­kaan. Esimerkiksi neliömetrin tunnuksen m² tilalla usein käytetty merkintä m2 on lähes aina tarpeeton.

Tähän päättyy Nykyajan kielenopas. ■