Datatekniikka ja viestintä - Internet:

Netti ja ihmiset: netiketti

Luentorunko kahden tunnin luennoille HEO:ssa 2002-01-09.

Mikä ihmeen netti?

Netti (Internet) on tässä yhteydessä eräiden sellaisten viestinnän muotojen kokonaisuus, joilla on jossain mielessä yhteinen tekninen perusta, "alarakenne" (infrastruktuuri): määrätynlaiset tietokoneiden väliset yhteydet.

Nettiviestinnän muotoja
nimitys englanniksi analoginen vastine
Web-sivu Web page kirja; lehti; samizdat
keskustelupalsta (Webissä) (Web) forum kapakkakeskustelu; yhdistyksen illanvietto
vieraskirja (Webissä) guestbook vieraskirja
meili (sähköposti) E-mail kirje; puhelin
jakelulista mailing list lehden keskustelupalsta?
nyys(s)it, ryhmät Usenet, newsgroups lehden avoin yleisönosasto; seinälehti
irkki, (t)sätti IRC, chat "puhelinneuvottelu"

Useimmiten viestintää tuntemattomalle. Ikä? Äidinkieli? Ammatti? Koulutus? Uskonto? Mielentila? Mielenterveys? Yleensä et tiedä.

Yleishavainto: Meiliä (ja osittain irkkiä) lukuun ottamatta lukijoita on yleensä paljon enemmän kuin (vakinaisia) kirjoittajia.

Miten netti on erilainen

"Wiion lait" korostuvat: viestintä epäonnistuu (paitsi sattumalta).

Mikä ihmeen netiketti?

"Netiketti" on alkujaan tarkoittanut käyttäytymisohjeita, joita on laadittu Internetissä toimivia jakelulistoja (postituslistoja) ja Usenet-keskusteluryhmiä varten. Nämä ohjeet ovat muotoutuneet vuosien kokemuksen pohjalta, ja niitä ovat eri ihmiset kirjanneet eri tavoin, milloin hyvin tiiviiksi ohjeiksi, milloin laajoiksikin oppaiksi, joskus taas ironisiksi esityksiksi kuten Emily Postnews Answers Your Questions on Netiquette.

Yleisemmin sana "netiketti" voi tarkoittaa käytössääntöjä toiminnalle Internetissä muutoin, siis myös esimerkiksi meilissä (sähköpostissa), Web-sivuilla ja sättäilyssä (chat). Tämä juttu käsittelee netikettiä tällaisessa yleisemmässä merkityksessä. Taustalla on erityisesti se, että uudet netin käyttäjät aloittavat usein muista käyttömuodoista kuin niistä, joita varten netiketti alkujaan tehtiin. Toisaalta monet vanhan netiketin ohjeet ovat yleispäteviä, toisaalta niitä pitää muokata ja soveltaa uusiin tilanteisiin sopiviksi.

Netiketti on

Esimerkki: seitsemän kieltoa

Seitsemän kieltoa nyyseihin (Usenetiin) kirjoittajille:

  1. Älä kysy, ennen kuin olet lukenut fakin (FAQ). Se on: selvitä asiaa ensin itse, ennen kuin kysyt muilta.
  2. Älä lähetä mitään muuta kuin tekstiä. Se on: sopeudu välineen rajoituksiin.
  3. Älä lainaa enempää kuin pari riviä. Se on: kerro, mihin kommentoit.
  4. Älä hölötä.
  5. Älä pyydä vastauksia meilitse. Se on: osallistu siellä, minne viestisi heität.
  6. Valitse ryhmä huolella, äläkä lähetä viestiäsi useaan ryhmään. Se on: älä tavoittele omaa (näennäistä) mukavuuttasi.
  7. Älä yritä saada huomiota HUUTAMALLA vaan kerro asiasi.

Lista on muodostettu sen pohjalta, millaiset virheet aiheuttivat huomattavaa tarpeetonta häiriötä noin vuonna 1999. Tavoitteena on opastaa välttämään sellaisia virheitä, jotka ovat helposti vältettävissä ilman erityisiä tietoja ja taitoja.

Listasta on myös positiivinen muotoilu, seitsemän ohjetta. Vastaavia ohjeistoja on muitakin. Eri ihmisille menevät perille eri tavoin esitetyt viestit.

Netiketin luonne

Netiketti on järkevää viestintää, käytöstapoja, etiikkaa ja tekniikkaakin. Ja osittain myös lakia ja sopimuksia. Osa siitä on yleistä hyviin tapoihin kuuluvaa, osa taas teknisempää, jopa sellaista, ettei sitä voi tietää ilman erillistä opastusta.

Osa netiketistä on monille itsestäänselvää mutta kaikille ei. Osa "itsestäänselvyyksistäkin" voi unohtua keskustelun tiimellyksessä taikka hetken innostuksessa.

Aina ei ole ilmeistä, mitä hyvien tapojen soveltaminen merkitsee kussakin tilanteessa. Esimerkki: osaisitko kirjoittaa hyvän sanomalehtikirjoituksen, jos et olisi ennen sellaista kirjoittanut, tuskin lukenutkaan? Tiedätkö, miten juttuja lehdissä kohdellaan?

Tekniikka vaikuttaa siihen, millainen viestintä on hyvää, tuloksekasta ja huomaavaista. "Onko se totta? Onko se hyvää? Onko se välttämätöntä?"

Lähteitä, perusteita:

Yleisiä periaatteita

Yhteensopivuus: protokollat

Erilaisilla, eritasoisilla standardeilla on keskeinen merkitys netin toimivuudelle.

Viestinnän tekniikassa on keskeistä valita muodot ja keinot, jotka toimivat tarpeeksi luotettavasti, vaikka se merkitsisi ilmaisuvalikoiman rajoittumista.

Esimerkki: viestien muoto nyyseissä (Usenet), sopii myös meiliin:

Suomalaisten yhteydentarjoajien netiketti

Suomalaiset "Internet-operaattorit" ovat tehneet yhteisen netiketin. Otsikoita:

Ja lisää kyseisesti netiketistä: laki ja netti:

Huomioon otettavaa:

Lisälukemista

Täydennys: Helsingin opetusvirasto on tuottanut Safer Use of Internet -hankkeessa aineistoa Internetin turvallisesta käytöstä, muun muassa laajahkon materiaalin opettajille.


http://jkorpela.fi/internet/netiketti.html