Tämä aineisto on vuodelta 1994 ja varsin vanhentunutta. Se on säilytetty vain historiallisista syistä.

Tiedonhaku ja tiedotus tietokoneella

Tämä informaatio koostuu TKK:n henkilöstökoulutuksen järjestämän kurssin Tiedonhaku ja tiedotus tietokoneella luentokalvoista sekä linkeistä muualla olevaan tietoon. Tekijä: Jukka Korpela.

Asiakokonaisuudet: