HTML-dokumentin perusrakenne

Suositeltava yleisrakenne alettaessa luoda dokumenttia:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<html lang="kieli">
<head>
 <title>Otsikko</title>
 <meta name="description" content=
 "Muutaman rivin kuvaus dokumentin sisällöstä">
 Mahdollisesti muita meta-elementtejä tai link-elementtejä.
</head>
<body>
 <h3>Koko dokumentin yleisotsikko</h3>
 <p class="summary">
 Kappale, joka kertoo dokumentin keskeisimmän sisällön
 tekstimuodossa.
 Esim. uutissivulla uutisen ingressi.
 Voi sisältää tekstitason korostuksia yms. Voi sisältää kuvan.
 </p>
 <h4>Ensimmäisen osan otsikko</h4>
 <p>Kappale</p>
 <p>Kappale</p>
 <h4>Toisen osan otsikko</h4>
 ... jne.
 <hr title="Tietoja tästä dokumentista">
 <p>Päiväys (jolloin viimeksi oikeasti muutettu).</p>
 <address>
 Tekijän osoitetiedot (esim. nimi, meiliosoite, kotisivu).
 </address>
</body>
</html>