Lyhyesti XML:stä

Extensible Markup Language, "SGML Lite" (light): yksinkertaistettu versio SGML-metakielestä.

Tiukemmat säännöt:

Käsityksiä:

  1. Sopii rajallisiin erikoissovelluksiin, esim. MathML.
  2. Korvaa SGML:n HTML:n metakielenä.
  3. XML + CSS korvaa HTML:n. Ei rajoituksia, vaan voit määritellä uuden tägin kun huvittaa!
  4. Johtaa Baabelin kieltensekaannukseen.

Nykytilanteessa ei ole vakava vaihtoehto Webissä paitsi rajatuille käyttäjäpiireille tai valinnaisena HTML:n ja muiden formaattien (PDF, PostScript, Excel, ...) ohessa.

Laajahko katsaus: Pankaj Kamthan: XML Euphoria in Perspective.


Viimeisimmän päivityksen ajankohta: 2000-07-06

Jukka Korpela.