"Tekstielementit" HTML:ssä

HTML 4.0 Strict: "tekstielementit" (inline elements) ovat aina kappaleenomaisen elementin sisällä. "Raaka" teksti ilman HTML-tägejä lasketaan tekstielementiksi.

"Fraasielementit" (loogiset tekstityypit)
EM painotus (emphasis)
STRONG vahva painotus
DFN määrittelyesiintymä
CODE ohjelmakoodi tai vastaava
SAMP esimerkkituloste (sample)
KBD käyttäjän syöte (keyboard input)
VAR muuttuja (variable)
CITE kirjan nimi tai vastaava lähdeviite
ABBR lyhenne
ACRONYM akronyymi
SUB alennettu teksti (subscript), esim. H<SUB>2</SUB>O
SUP ylennetty teksti (superscript), esim. 5<SUP>th</SUP>
Fonttielementit (fyysiset tekstityypit)
I kursiivi (italics)
SMALL pienennetty teksti
Kenttäelementit (lomakkeiden sisällä)
INPUT syöttökenttä (erityyppisiä)
SELECT valintakenttä
TEXTAREA monirivinen tekstisyöttökenttä
LABEL kentän nimike
Muut (=sekalaiset) elementit
A hypertekstilinkin "ankkuri" (anchor)
IMG kuva (image)
OBJECT kuva-, ääni- tms. objekti (toteutukset vielä surkeita)
MAP "sensitiivinen kartta" (image map)
BR pakotettu rivinvaihto (line break)
SPAN tyylimäärittelyjä varten

Peruslinkki:
<A TITLE="otsikko" HREF="URL">tekstiä</A>
missä URL on kohderesurssin osoite. Voi olla esim. http://-alkuinen tai ftp://-alkuinen. Ei tarvitse olla HTML-tiedosto. Jos kyseessä on http://-osoite, niin palvelimen tulee kertoa selaimelle resurssin mediatyyppi (esim. text/plain tai application/postscript).

Esimerkki:
<P>See
<A TITLE="Internet Users' Glossary">
HREF="http://andrew2.andrew.cmu.edu/rfc/rfc1983.html">
RFC 1983
</A>.</P>

<A NAME="nimi">tekstiä</A> määrittelee kohdeankkurin. Viittauksissa siihen käytetään nimen edessä ristikkomerkkiä #.

Esimerkki:
<H2><A NAME="esipuhe">Esipuhe</A></H2>
...
Kuten <A HREF="#esipuhe">esipuheessa</A> todettiin...

Kuvat:
<IMG TITLE="Oy Pulju Ab:n logo"
ALT="Oy Pulju Ab" SRC="logo.gif">

TITLE-teksti saattaa näkyä "popup-ikkunassa". ALT-teksti on kuvan korvike.