Monenlaisia sivuja

Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci
(Kaikki pinnat vie kotiin se, joka yhdistää huvin ja hyödyn. Sanasanaisesti: Jokaisen vie pisteen se, joka sekoittaa hyödyllistä makeaan.)
Horatius, Ars poëtica, 343

"Kerro minulle, millaisiin luokkiin sinä jaat Web-sivut, niin minä kerron, millainen olet."

brosyyri
yrityksen, laitoksen, ihmisen, hänen koiransa tms. esite
infopläjäys
parhaimmillaan: jäsennelty, pienehköihin osiin jaettu, mukana hakutoiminto
toimintasivu
esim. tilausjärjestelmä, interaktiivinen animaatio, "chat"
kikkailu
"katso äiti, mä osaan!"

Tyypillinen ongelma: infopläjäyksen kuorruttaminen kikkailulla, joka sotkee toimivuuden.

CSS oikein käytettynä mahdollistaa kuorruttamisen siten, että kakun voi syödä ilman kuorrutusta tai sen kera. (Kaikki eivät pidä kermavaahdosta tai eivät voi syödä sitä.)


Esimerkki tekstitason tyylittelystä:

dt { font-weight: bold;
     color : #066;
     background: transparent none;}

Sanoo: Esitä määritelmälistojen termit (dt-elementit, definition term) seuraavasti:


Toisena esimerkkinä on ns. kirjallinen kappaletyyli (literary paragraphs). Tässä tyylissä kappaleiden välissä ei ole tyhjiä rivejä, kuten useissa selaimissa oletusarvoisesti on (ns. Mosaic-tyyli).

Kukin kappale alkaa siten, että ensimmäistä riviä on hiukan sisennetty. Sisennyksen määrä vaihtelee tyylin mukaan. Tällaista monet pitävät tärkeänä perinteenä.

Tämä voidaan toteuttaa dokumentinlaajuisesti esimerkiksi siten, että tyylisäännöstössä ehdotetaan p-elementtien ylä- ja alamarginaalin nollaamista sekä esim. yhden em-yksikön (= fontin koko) suuruista ensi rivin sisennystä.

Lisäksi voidaan jättää uuden tekstijakson aloittavan kappaleen eteen tyhjää tilaa ja ensimmäinen rivi sisentämättä, käyttämällä esim. merkkausta <p class="start"> ja CSS:ssä lisäsääntöä, joka ehdottaa start-luokkaan kuuluville p-elementeille sopivan korkuista ylämarginaalia sekä ensi rivin sisennyksen nollausta.

Konkreettiset CSS-säännöt voisivat olla:

p { margin-bottom:0; margin-top:0; text-indent:1em; }
p.start { text-indent : 0; margin-top: 0.7em; }

CSS tekniikkana on kuitenkin vielä lapsenkengissä: spesifikaatiot, selaintuki ja sivuntekijöiden strategiat ovat kehittymättömiä.


Jukka Korpela, jkorpela@malibutelecom.com