HTML 4:n elementit

Tämän dokumentin sisältönä on taulukko, jossa on lueteltu kaikki HTML 4:n elementit, kuvattu kukin parilla sanalla suomeksi ja luonnehdittu sen merkitystä. Taulukossa kunkin elementin nimi on linkki elementin kuvaukseen määrittelyssä HTML 4.01 Specification.

Nimi Kuvaus Huomautuksia
a linkki tai linkin kohde hypertekstin perusrakenteita
abbr lyhenne merkitys epäselvä
acronym lyhennesana merkitys epäselvä
address dokumentin tekijän yhteystietoja ei yleisesti osoitteille
applet Java-sovelma elementin sisältö ilmoittaa vaihtoehdon
area selaimen toteuttaman karttalinkin alue muista alt-määrite
b lihavointi (bold) yleensä strong on parempi
base dokumentin kantaosoite lähinnä testauksessa, vältä muutoin
basefont perusfontti (koko, kirjasinlaji, väri) vältä
bdo kirjoitussuunnan asetus vain erikoistilanteisiin
big iso fontti vältä; käytä otsikoihin otsikkoelementeillä
blockquote pitkä lainaus, lohkolainaus vain sitaatteja varten; mainitse lähde
body dokumentin runko sivun varsinainen sisältö
br rivinvaihto vältä; tee kappaleet p-elementillä
button painike vältä; huonosti tuettu
caption taulukon seloste otsikonkaltainen lyhyt kuvaus
center keskitys vaakasuunnassa vältä, käytä mieluummin tyylisäännöstöä
cite viittaus kirjaan tms. sen nimellä ei lainauksille (sitaateille)
code tietokonekoodi esimerkiksi ohjelmakoodiesimerkki
col taulukon sarake (pystyrivi) kuvaa sarakkeen ominaisuuksia
colgroup taulukon sarakkeiden ryhmä kuvaa sarakkeiden loogisen yhteenkuuluvuuden
dd termin merkityksen määrittelevä ilmaisu vain määritelmälistan (dl) sisällä
del poistettu teksti ei toimi vanhoissa selaimissa
dfn määrittelyesiintymä sanan tai muun ilmaisun esiintyminen yhteydessä, jossa se määritellään
dir hakemiston näköinen lista vältä, käytä ul-elementtiä ja tyylisäännöstöä
div lohko elementti, jolla ei ole omaa merkitystä mutta muodostaa lohkon
dl määritelmälista sisältää termejä määritelmineen
dt määriteltävä termi vain määritelmälistassa (dl)
em korostus tekstin tärkeä sana tai muu ilmaisu
fieldset lomakkeen kenttien joukko kenttien loogiseen ryhmittelyyn
font fontin ominaisuuksien asetus vältä; käytä loogisia elementtejä ja tyylisäännöstöjä
form lomake lomake, jonka käyttäjä voi täyttää ja lähettää
frame kehys kehikon (frameset) osa
frameset kehikko, kehysjoukko vältä
h1 1. tason otsikko yleensä sivulla tulisi olla tasan yksi tällainen
h2 2. tason otsikko sivun jakamiseen otsikoiduiksi osiksi
h3 3. tason otsikko sivuille, joilla on ainakin kaksi jäsennystasoa
h4 4. tason otsikko sivuille, joilla on ainakin kolme jäsennystasoa
h5 5. tason otsikko harvoin tarvittava
h6 6. tason otsikko hyvin harvoin tarvittava
head sivun otsakeosa tämän sisältö ei näy itse sivun osana
hr vaakaviiva, aiheen vaihto tulkittavissa joko fyysiseksi tai loogiseksi elementiksi
html dokumentti kokonaisuudessaan koostuu head- ja body-osasta
i kursivointi (italics) vältä; käytä loogisia elementtejä ja tyylisäännöstöjä
iframe sisäinen kehys vältä
img kuva muista alt-määrite
input lomakkeen syöttökenttä useita eri muunnelmia type-määritteen mukaan
ins lisätty teksti teksti, joka on uutta sivun aiempaan versioon verrattuna
isindex eräänlaisen hakutoiminnon käyttöliittymä vanhentunut, käytä lomaketta tämän sijaan
kbd käyttäjän kirjoittama teksti esim. tietokoneohjelman käyttöohjeessa
label lomakkeen kentän selite esittää kentän merkityksen
legend lomakkeen kenttien joukon selite fieldset-elementin sisällä
li luetelman alkio ol- tai ul-elementin sisällä
link linkkiviittaus tekee dokumentista kokonaisuutena viittauksen toiseen dokumenttiin
map selaimen toteuttama karttalinkki engl. client-side image map; yleensä väärinkäytetty
menu valikon näköinen lista vältä, käytä ul-elementtiä ja tyylisäännöstöä
meta metadata dokumenttia koskevaa dataa
noframes kehyksetön vaihtoehto kehyksiä käyttävällä sivulla
noscript selainskriptitön vaihtoehto tarvitaan joskus, jos sivu käyttää skriptejä
object objektin upotus sivun osaksi selainten tuki tälle on hajanainen ja sisältää virheitä
ol numeroitu luetelma luetelma, jonka esitystapa on numeroitu
optgroup vaihtoehtojen ryhmä liittää option-elementtejä ryhmäksi
option vaihdoehto valintalistassa select-elementin sisällä
p kappale vastaa normaalia tekstikappaleen käsitettä
param parametri applet- tai object-elementin sisällä
pre kiinteästi muotoiltu teksti esim. ohjelmakoodin esittämiseen; vältä muutoin
q lainaus (sitaatti) selaintuki huono, käytä mieluummin lainausmerkkejä
s yliviivattu teksti, sama kuin strike del on loogisempi mutta selainten huonommin tukema vaihtoehto
samp ohjelman tms. esimerkkituloste käyttöohjeissa yms.
script selainskripti elementti sisältää jollakin skriptikielellä (kuten JavaScript) kirjoitetun ohjelmakoodin tai viittaa sellaiseen
select valintalista lomakkeen sisällä
small pieni fonttikoko yleensä tekstin osoittamiseen vähemmän tärkeäksi
span tekstitason yleiselementti käytetään liittämään tekstin osaan määritteitä
strike yliviivattu teksti del on loogisempi mutta selainten huonommin tukema vaihtoehto
strong voimakas korostus tekstin hyvin tärkeä sana tai muu ilmaisu
style tyylisäännöstö sisältää koodia tyylisäännöstökielellä, käytännössä CSS
sub alaindeksi lähinnä matemaattisissa ilmaisuissa
sup yläindeksi lähinnä matemaattisissa ilmaisuissa
table taulukko sisältää rivejä, jotka sisältävät alkioita (soluja)
tbody taulukon runko taulukon se osa, jossa varsinainen taulukoitu aineisto on
td taulukon datasolu taulukon alkio, joka sisältää varsinaista dataa
textarea tekstinsyöttöalue lomakkeen sisällä
tfoot taulukon alatunniste tuskin hyödyllinen, selaintukikin huono
th taulukon otsikkosolu kuvaa taulukon sarakkeen tai rivin sisältöä
thead taulukon otsikko-osa sisältää rivejä, jotka kuvaavat taulukon sisältöä
title dokumentin ulkoinen otsikko ei näy itse sivun osana mutta yleensä esim. ikkunan yläpalkissa
tr taulukon (vaaka)rivi sisältää th- tai td-elementtejä tai molempia
tt tasalevyinen fontti, "teletype-teksti" yleensä on parempi käyttää loogista merkkausta: code, kbd tai samp
u alleviivattu teksti vältä, sekaantuu linkkeihin
ul numeroimaton luetelma vastaa "ranskalaisia viivoja"
var muuttuja sana tai muu ilmaisu, joka toimii yleisnimityksenä