Video- ja valokuvaussanasto, englanti-suomi
matriisimittaus
rajatun alueen mittaus
täyden aukon mittaus
8 vyöhykkeen mittaus
manuaalipistemittaus
5-lohkoinen matriisimittaus
hunajakennokuvioinen mittaus
täyden aukon keskustaa painottava TTL-mittaus piikennolla
2-inch color slide 6 x 6 -koon dia
35 mm color negative slide kinokoon dia
35 mm color negative strip kinokoon värinegatiiviliuska
35 mm SLR kinofilmikoko, kinokoon peilikamera
4-pin special connector 4-nastainen erikoisliitin
A/V connecting cable A/V-liitäntäkaapeli
A/V cordless IR receiver langaton AV-infrapunavastaanotin
accessory lisävaruste
accessory mount (ArcBody) suodattimen pikakiinnityssovite
accessory mounts (H) lisätarvikkeiden kiinnityspaikat
accessory rail lisälaitekisko
accessory shoe lisälaiteliitäntä
accessory shoe =hot shoe salama- tai lisälaiteliitäntä
accidental erasure tahaton päällenauhoittaminen
active period duration aktiivisen jakson pituus
add-on flash lisävarustesalama
advanced operations vaativammat käyttötavat
age subtitles ikämuisti
ambient light vallitseva valo
angle finder kulmaetsin
angle of view kuvakulma
angled lighting viisto valo
animation animaatio, piirretty filmi
ANTI GROUND SHOOTING tahattoman kuvauksen esto
antihalation layer valopihasuoja
apertur/shutter speed display aukon/suljinajan näyttö
aperture (himmentimen) aukko
aperture (control) ring himmenninrengas
aperture ring and scale himmenninrengas ja -asteikko
aperture scale aukkoasteikko
aperture selector himmenninaukon valitsin
aperture setting aukon suuruus
aperture size aukon koko
application soveltuvuus
appropriate shot sopiva kuvakoko
artificial lighting keinovalo
aspect ratio sivusuhde
audio carrier wave äänisignaalin kantoaalto
audio dub(bing) jälkiäänitys
audio recording system audionauhoitus-järjestelmä
AUDIO/VIDEO OUT jack audio/video -lähtöliitäntä
autoexposure, AE automaattivalotus
autofocus light projector automaattitarkennuksen apuvalo
autofocus window automaattitarkennuksen ikkuna
autofocus, AF automaattitarkennus
autofocus, AF autofocus
automatic exposure automaattivalotus
automatic film loading and wind-on automaattinen filminlataus ja -siirto
automatic gain control (AGC) automaattinen vahvistuksen säätö
automatic infrared focusing system automaattinen infrapuna-tarkennusjärjestelmä
automatic SLR automaattinen järjestelmäkamera
autowinder automaattinen filminsiirrin
auxiliary shutter apusuljin
auxiliary viewfinders vaihdettavat etsimet
AV or S-lead AV- tai S-kaapeli
available light vallitseva valo
average power consumption keskimääräinen virrankulutus
averaged light reading arvioiva mittaus
averaged light reading keskiarvomittaus
averaged light reading monilohkomittaus
averaged light reading keskiarvomittaus
back projection projisointi takaapäin
back protective cover rungon takasuojus
backdrop taustakangas
backdrop light taustavalo
background light taustavalo
backlight compensation control vastavalon korjauspainike
backlight compensator, (BLC) vastavalokorjain
backlighting vastavalo
backlighting and fill-in takavalo ja tasoitusvalo
backspacing esikelaus (taaksepäin)
ball-and-socket head kinopää
barn doors rajaussiivet
barn doors flash head valonohjausläpät
barrel distortion tynnyrivääristymä
base board pohjalevy
base plate (H) pohjalevy
baseboard camera kenttäkamera
basic camera peruskamera
basic shot perusotos
battery charge terminal akunlatausliitin
battery holder (and handle) paristokotelo (ja kahva)
battery leakage pariston vuotaminen
battery low power indication heikon pariston varoitusvalo
battery pack akku
beam of light valokiila
beep sound piippaus
bellows palje
bellows unit paljelaite
between-the-lens shutter keskussuljin
big close-up (BCU) erikoislähikuva (ELK)
black and white prints mustavalkovedokset
blacked tape nauhoitettu musta nauha
blacking mustan nauhoittaminen
blade shutter keskussuljin
blade shutter - closed keskussuljin - kiinni
blade shutter - open keskussuljin - auki
blemishes on print vedoksen pikkuviat
blind sälekaihdin
blotchy, uneven image laikukas, epätasainen kuva
blur epäterävyys
blurred image epäterävä kuva
blurred print epäterävä vedos
bottom spindle alatappi
bounced flash heijastettu salama
bounced light heijastettu valo
bracketing haarukointi
brownisk streaks on print ruskehtavat juovat vedoksessa
built-in electronic flash yhdysrakenteinen salama
built-in flash kiinteä salama
built-in flash head kiinteä välähdyspää
built-in magnifier (H) sisäänrakennettu suurennuslasi
burning-in lisävalottaminen, jälkivalotus
cable for shutter release button sulkimen kaapeli
cable release lankalaukaisin, vitkalaulasin
cable release port lankalaukaisimen liitäntä
camcorder kameranauhuri
camcorder format kameranauhuri-järjestelmät
camera angle kuvauskulma
camera back kameraperä
camera back kameraperä
camera bag kameralaukku
camera care kit kameran puhdistuslaitteet
camera formats kameratyypit
camera grip otekahva, käsikahva
camera inverter mount (H) kamerarungon kääntöalusta
camera metering systems valonmittausjärjestelmät
camera obscura camera obscura
camera recording kuvaus
camera supports kameran filmikasettituet
camera-shake kameran tärinä, tärähtäminen
capstan vetoakseli
caption nauhateksti
car battery charger (auton) akkulaturi
cardioid microphone herttamikrofoni
carrying case kantolaukku
cassette compartment kasettipesä
cassette memory kasettimuisti
catadioptric lens peili(tele)objektiivi
center filter holder keskussuodattimen pidike
center weighted (integral) metering keskustapainotteinen mittaus
center weighted (integral) metering keskustaa painottava mittaus
center weighted (integral) metering keskustan suhteen painotettu mittaus
center-weighted light reading kekustapainotteinen valonmittaus
central lens index (H) objektiivin keskiviiva
character generator tekstigeneraattori
charge-coupled device, CCD CCD-kuvailmaisin, -tunnistin
charging batteries akun lataus
charging time latausaika
checking the recorded picture kuvatarkkailu
chip conversion table (CCD) CCD-muuntotaulukko
chromatic aberration väripoikkeama
chrominance signal krominanssisignaali
circles of confusion hajoamisympyrät
circular centre filter pyöreä keskussuodatin
circular slide tray diapyörölipas
circular slide tray in place pyörödialipas paikoillaan
clamp puristin
cleaning cassette puhdistuskasetti
clip test koeliuska
close-up (CU) lähikuva (LK)
close-up equipment lähikuvauslaitteet
cock virittää
collapsible reflector kokoontaittuva heijastin
color analyzer sensor värianalysaattorin mittapää
color compensating filter, CC filter värinkorjailusuodatin
color correction filter värinkorjailusuodatin
color prints from slides värivedokset dioista
color processing unit värikuvien kehityslaite
color retouch värien retusointi
color saturation värikylläisyys
color temperature scale värilämpötila-asteikko
color-cast värivirhe
color-enhancing filters värejä korostavat suodattimet
colored gels värisuodattimet
colour temperature värilämpötila
colour viewfinder värietsin
coloured filter värisuodatin
combined power zoom yhdysrakenteinen moottorizoomi
comet tails häntiminen
command dial päävalitsin
compact camera kompaktikamera
compact disk laserlevy
compact disk player kuvalevysoitin
compact disk storage tallennus CD-levylle
complementary colours komplementtivärit
compressed air paineilma
connecting plate kytkentälevy
connector cover liitännän suojatulppa
contact printing frame pinnakkaiskehys
contact sheet pinnakkaisvedos
continuity error jatkuvuusvirhe
continuous exposure sarjavalotus
continuous recording time yhtämittainen kuvausaika
continuous tone täyssävukuva
contrast kontrasti
contrast filter kontrastisuodatin
contre jour vastavalo
control dial säätöpyörä
control panels säätimet
control track ohjausraita
converging verticals pystylinjojen kallistuminen
conversion lens
copyright (control) signal kopionestosignaali
copystand reproduktioteline
correction filter korjaussuodatin
correction slide (H) fresneldia
corrective action (korjaus)toimenpide
coupled rangefinder mittaetsin
crabbing sivuttaisajo
crank filminkelauskampi
crank handle (for adjusting height of column) keskiputken korkeudensäätökampi
cropping retusointi
cross lighting sivuvalo
crossing the line suojaviivan ylitys
crystallize filter kiteytysuodatin
cursor kohdistin
custom title oma otsikko
cut leikkaus
cutaway välikuva ,leikkauskuva
cutaways and cut-ins välikuvat
D ZOOM digitaalizoomi
dappled sunlight täplikäs auringonvalo
dark image lacking contrast tumma, kontrastiton kuva
darkroom pimiö
darkroom printing side pimiön vedostuspuoli
darkroom processing side pimiön kehityspuoli
data code datakoodi
date search päiväyshaku
date/time generator ajan/päiväyksen generaattori
daylight-balanced film päivänvalofilmi
daylight-balanced flash päivänvalolle tasapainoitettu salama
dedicated flash yhdyssalama
dedicated flash kytkeytyvä salamalaite
dedicated flash connector yhdyssalaman liitäntä
delayed action timer vitkalaukaisin
demo mode esittelytila, -toiminto
depth-of-field (scale) terävyysalue(asteikko)
depth-of-field preview (H) terävyysalueen tarkistus
depth-of-field preview knob terävyysalueen tarkistuspainike
depth-of-focus tarkennusvara
detachable motor drive unit erillinen moottoriperä
development kehittäminen
diaphragm himmennin
diaphragm shutter keskussuljin
diffused lighting pehmennetty valo, hajavalo
diffused lighting hajavalo, pehmennetty valo
diffuser hajotin
diffuser panel valonhajotin, hajotinlevy
digital mixer digitaalimikseri, -sekoitin
digital video camera recorder digitaalinen kameranauhuri
digital wipes digitaaliset pyyhkäisykuviot
digital zoom digitaalizoomi
dimensions mitat
direct light suora valo
direct vision camera (mitta)etsinkamera
direct vision coupled rangefinder mittaetsin
direct vision viewfinder mittaetsin
directionless light hajavalo
displacement map filter siirtokuvasuodatin
dissolve ristikuva
distance scale etäisyysasteikko
dodging varjostus
dolly jalustavaunu, ajovaunu
dolly ajovaunu, jalustavaunu
double exposure kaksoisvalotus
double-speed playback toisto kaksinkertaisella nopeudella
downrating ylivalottaminen
drive shaft käyttönasta
dry battery kuivaparisto
dry-transfer lettering siirtokirjaimet
durable plastic mount kestävä muovikehys
dusk iltahämärä
DV Still Picture capture board DV-kuvankaappauskortti
DX film speed recognition DX-koodaus
earphone socket kuulokeliitäntä
edit controller editointiohjain
edit VCR editoiva kuvanauhuri
editing equipment editointilaitteet
EDITSEARCH kuvatarkkailu
electrical contacts kontaktinastat
electronic flash (gun) sähkösalama
electronic viewfinder elektroninen etsin
ELS, extreme long shot YK, yleiskuva
emulsion emulsio
end search loppukohdan haku
enhancer korjain
enlarger column suurennoskoneen pylväs
enlarger head suurennoskoneen pää
establishing shot avauskuva
EUROCONNECTOR euroliitin
EV display valoarvon näyttö
EV indication symbol valoarvon (EV) ilmaisinsymboli
excessive contrast jyrkkä kontrasti
existing light vallitseva valo
exiting the frame kuvasta poistuminen
expiration date viimeinen käyttöajankohta
exposure valotus
exposure compensation valotuksen korjaaminen
exposure compensation dial valotuksen korjauksen valitsin
exposure information panel valotuksen näyttöruutu
exposure latitude valotusvara
exposure lock valotuksen lukitus
exposure meter valotusmittari
exposure override valotuksen käsisäätö
exposure reading valonmittaus
exposure release valotuksen laukaisu
exposure sequence valotusprosessi
exposure value valoarvo
exposure value index (H) valoarvon merkki
exposure value scale (H) valoarvoasteikko
extension loittorengas
extension bellows loittorenkaat
extension tubes loittorenkaat, -putket
external and internal lens accessory mount (H) objektiivin ulko- ja sisä-laidan bajonettikierre lisäkkeitä varten
external mic socket mikrofoniliitäntä
extreme close up (ECU) erikoislähikuva (ELK)
extreme long shot (ELS) yleiskuva (YK)
extreme long-focus lens pitkä teleobjektiivi
extrude filter pursotussuodatin
eye-level pentaprism silmätason prismaetsin
eyecup silmäsuppilo
eyepiece okulaari
eyepiece correction lens okulaarin korjailulinssi
eyepiece diopter adjustment okulaarin diopterin säätörengas
eyepiece diopter adjustment catch okulaarin diopterin säädön lukitusvipu
f-number aukkoarvo, f-luku
f-number f-luku, aukkoarvo
f-stop aukkoarvo
f-stop control aukkoluvun/arvon lukitus
fade häivytys
fade-in alkuhäivytys
fade-out loppuhäivytys
false attachment väärä yhteys
family edit studio kotieditointistudio
fantasy effects mielikuvitus-, fantasiaefektit
fast film nopea/herkkä filmi
fast lens valovoimainen objektiivi
fast sequence photography sarjakuvaus
fast shutter pikasuljin
feed spool antokela
fill-in light täytevalo
fill-in light power pack täytesalaman voimaosa
film advance filminsiirto
film advance indicator filminsiirron tilan osoitin
film back irrotettava takaosa eli vaihtokasetti (6x6)
film clamp filmin kiinnitin
film dryer fiminkuivauslaite
film exit slot kuvan ulostuloaukko
film fogging filmin hunnuttuminen
film holder key (H) filminpitimen kahva
film load index filmin latausmerkki
film load indicator filmin latauksen osoitin
film plane (position) filmitaso
film pressure plate filminpainikelevy
film rewind knob filmin takaisinkelauskampi
film speed filminherkkyys
film speed dial filminherkkyyden valitsin
film speed selector filminherkkyyden valitsin
film supply spool filmin antopuola
film tab holder filmiliuskan tasku
film take-up spool filminottopuola
film transport mechanism filminsiirtomekanismi
film wind-on lever filminsiirtovipu
film winding crank filminkelauskampi
film winding crank (H) filminsiirtovipu
film winding crank lock filminkelauskammen lukitusvipu
filter suodatin
filter factor suodatinkerroin
filter holder suodattimen pidike
finder etsin
finder power save etsimen virransäästö
fine cut viimeistely
fine synchro editing function tarkka tahdistuseditointi -toiminto
fine-grained hienorakeinen
finish recording äänityksen lopettaminen
fisheye lens kalansilmäobjektiivi
fixed aperture lens kiinteäaukkoinen objektiivi
fixed reference mark kohdistusmerkki
fixed-focal-length lens kiinteäpolttovälinen objektiivi
fixed-focus lens kiinteätarkenteinen objektiivi
flare linssiheijastus
flash adaptor salamasovite
flash fall-off valonhävikki, salamavalon riittämättömyys
flash faults salamakuvauksen virheitä
flash fill-in täytevalo
flash function indicator (H) salaman toiminnonilmaisin
flash head välähdyspää
flash hot shoe salamakenkä
flash hot shoe attachment unit salaman kytkentäsovite
flash light sensor valosensori
flash lighting salamavalo
flash meter salamavalomittari
flash sync cord salaman täsmäysjohto, synkronijohto
flash sync socket salaman täsmäysliitäntä
flash sync terminal salaman täsmäysliitäntä
flash synchronization salamatäsmäys
flash synchronization speed salamatäsmäys
flash tube välähdysputki
flash umbrella sateenvarjoheijastin
flash-lit subject overexposed kohteen ylivalottuminen
flash-to-subject distance salaman etäisyys kohteesta
flashgun salamalaite
flat contrast loiva kontrasti
flats kulissit
flexible bellows joustavat palkeet
flood flash head hajavaloheijastin
floodlight valonheitin
fluid effect heads (tripod) neste-efektipäät (jalusta)
fluid-head (tripod) nestepää(jalusta)
focal control tarkennus
focal distance polttoväli
focal length terävyysalue
focal plane polttotaso
focal plane shutter verhosuljin
focal plane shutter - closed verhosuljin - kiinni
focal plane shutter - open verhosuljin - open
focal point tarkennustaso
focus and zoom motors tarkennus- ja zoomausmoottorit
focus lock tarkennuksen lukitus
focus magnifier raetarkennin
focus the viewfinder lens etsimen linssin tarkennus
focusing tarkentaminen, tarkennus
focusing catch okulaarin diopterin säädön lukitusvipu
focusing distance indicator tarkennusetäisyysasteikko
focusing hood (H) kuiluetsin, kuilutähtäin
focusing hood magnifier kuiluetsimen suurennuslasi
focusing knob tarkennusnuppi
focusing ring tarkennusrengas
focusing scale tarkennusasteikko
focusing screen tähyslasi
focusing screen adapter tähyslasin sovitin
focusing screen adapter standard tähyslasin vakiosovitin
folding focusing hood taittuva kuiluetsin
follow focus seurantatarkennus
format mask rajausmaski
frame advance facility kuva kuvalta -toiminto
frame counter kuvalaskuri
frame counter (H) kuvalaskuri
framing rajaus
framing techniques rajaustekniikat
freezing movement liikkeen jäädyttäminen
front lens cap objetiivin etusuojus
front lens cap objektiivin etusuoja
front lens element etulinssi
front nodal point etumainen pääpiste
front projection projisointi edestäpäin
front protective cover (H) runkotulppa
frontal mirror etupeili
Fs (Frequency sample) näytteenottotaajuus
full aperture täysi aukko
full charge täysi lataus
full-frame image kokokuva
fuzzy logic sumea logiikka
gain (signaalin)vahvistus
gelatin gelatiini
genlock genlock-tahdistin
glass lens lasilinssi
glass lens cover lasinen linssinsuojus
gold-plated connector kullattu liitin
graduated filter puolivärisuodatin, graduaalisuodatin
grain rae, rakeisuus
grain effect rakeisuus
graininess rakeisuus
grainy image rakeinen kuva
granularity rakeisuus
grip strap tukihihna
grooved take-up knob uritettu ottopuolan nuppi
ground glass screen tähyslasi
ground-glass (Hass.) mattatarkennuslasi (Hass)
guide number ohjeluku
halation valopiha
half-frame camera puolikuvakamera
half-framed image puolittunut kuva
half-tone
hand supported camera käsivaraisesti kuvattava kamera
hand-held flash sauvasalama
hand-held photography käsivarakuvaus
hand-held shooting käsivarakuvaus
hard pause tauko
head drum kuvarumpu
head platform kiinnitysalusta (jalustassa)
headroom ilmatila
heated printer dryer vedosten kuivauslaite
heavy shadows and color-cast tummat varjot ja virhesävyt
height-adjustment locks korkeussäädön lukitsimet
Helical scanning system viistopyyhkäisyjärjestelmä
high band video formats (S_VHS ja Hi8) high band -järjestelmät (S_VHS ja Hi8)
high camera angle yläkulma
high vantage point normaalia korkeampi kuvauskulma
high-angle shooting kuvaus yläkulmasta
high-key image yläsävykuva
high-key lighting yläsävyvalaistus
highligts kuvan valoisimmat osat
hot shoe salamakenkä
hot shoe connection kantakytkentä
hotspot kirkaspiste
hypercardioid microphones hypersuuntaavat mikrofonit
hyperfocal point hyoerfokaalinen piste
ifra-red focusing index infrapunakuvauksen tarkennusmerkki
illumination range valaistusalue
image circle kuva- eli piirtoympyrä
image circle piirto- eli kuvaympyrä
image distortion kuvan vääristyminen
image out of focus epäterävä kuva
image plane kuvataso
image sensor kuvailmaisin, -sensori
in-camera editing editointi kuvattaessa
inaccurate highlight detail epätarkat yksityiskohdat
incident light kohdistuva valo
incident light metering indication kohdistuvan valon mittauksen ilmaisin
incident light reading kohdistuvan valon mittaus
incident light sensor kohdistuvan valon anturi
incident metering kohdistuvan valon mittaus
incremental shutter speeds portaittaiset suljinajat
index indeksimerkki
indication mark kohdistusmerkki
indicator merkkivalo, ilmaisin, tunnistin
individual sleeve negatiivitasku
information display panel näyttöruutu
infrared focusing (control) infrapunatarkennus
infrared light infrapunasäteily
infrared light transmitter infrapunavalonheitin
infrared photography infrapunakuvaus
insert edit upotuseditointi
insert edit väliinnauhoitus
instant camera pikakamera
instant-picture camera pikakamera
instant-picture film pikafilmi
integral metering kokoalamittaus (valonm.)
integral metering indication kokoalamittauksen ilmaisin
integral shutter keskussuljin?
intensification vahvistaminen
interchangeable film back vaihdettava kasettiperä
interlocked shutter speed/aperture lukittu suljinnopeus/aukko-asetus
intermediate settings väliasetukset
internal focusing sisäinen tarkennus
interval recording jaksottaisnauhoitus
inverse square law neliölaki
IR space transmission system according to EIAJinfrapunalähetysjärjestel-mä (EIAJ-järjestön hyväksymä)
iris diaphgram himmennin
jitter videohuojunta
jog/shuttle control ohjainpyörä
jump cut hyppyleikkaus
key light päävalo
knob of the filter holder catch suodatinpidikkeen lukitusvipu
labeling a cassette kasetin otsikointi
large-format camera suurkuvakamera
laser-readable surface lasersäteellä luettava pinta
latent image piilevä kuva
laterally reversed image vaihtopielinen kuva, vaakasuora peilikuva
LCD display nestekidenäyttö
LCD panel nestekidenäytön paneeli
LCD screen nestekidenäyttö
lead space liikkeen suunnan tila
leaf shutter keskussuljin
left hand grip vasenkätinen ote
lens objektiivi, linssi
lens alignment index objektiivin kohdistusmerkki
lens barrel objektiivin tarkennusrengas
lens cap objektiivisuojus
lens collar objektiivilaippa
lens coupling shaft objektiivin liitäntänasta
lens drive coupling objektiivin kytkinnasta
lens focal setting objektiivin polttovälin säätely
lens hood vastavalosuoja
lens housing objektiivin runko
lens locating index objektiivin kohdistusmerkki
lens panel objektiivipaneeli
lens release button objektiivin vapautin
lens release button (H) objektiivin irrotuspainike
lens release catch objektiivin irrotusvipu
lens shade vastavalosuoja
lens shade (ArcBody) säädettävä vastavalosuoja
lens speed objektiivin valovoima
lettering nauhalle kirjoittaminen
lfash emitter salaman välähdyspää
light box valolaatikko
light meter valotusmittari
light source valonlähde
light stand valaisinjalusta
lighting accessories valaisukalusto
lighting bar valokisko
lighting effect valaistusefekti
lighting head välähdyspää
lighting stand valaisinjalusta
line input linjatuloliitäntä
lith film graafinen filmi
loading the magazine (H) filmin lataaminen kasettiin
lockable autofocus lukittava automaattitarkennus
locking clip lukituspidike
long shot (LS) kokokuva (KK)
long-focus lens teleobjektiivi
low band formats (VHS ja 8 mm) low band -järjestelmät (VHS ja 8 mm)
low camera angle alakulma
low-angle shooting kuvaus alakulmasta
low-key image alasävykuva
low-key lighting alasävyvalaistus
low-level tilt matala tilttaus
LP, Long Play LP, Puolinopeus
LS, long shot KK, koko kuva
luminance signal luminanssisignaali
macro lähitarkennus, makro
macro lens makro-objektiivi
macro mode makroasento
macrofotography makrokuvaus
magazine catch filmikasetin kiinnitysvipu
magazine catch operating slide filmikasetin kiinnitysvipu
magazine catch with magazine type designation filmikasetin lukitusnuppi ja tyyppimerkintä
magazine driving gear (H) filminsiirtomekanismi
magazine hooks filmikasetin lukitushaat
magazine slide (H) filmikasetin suojalevy, valopelti
magazine slide holder (H) filmikasetin suojalevyn pidike
magazine status indicator filmikasetin tilan osoitin
magazine status indicator filmikasetin tilan osoitin
magazine support slots (H filmikasetin tukien kiinnitysaukot
magazine supports filmikasetin tuet
magenta color-cast magenta värivirhe
magnifying hood (H) suurennuslasi (etsin)
main light päävalo
main light power pack pääsalaman voimaosa
make-up mirror meikkauspeili
make-up table meikkauspöytä
manipulating depth-of-field terävyysalueen valinta
manual focusing käsitarkennus, käsisäätöinen tarkennus
manual focusing ring käsitarkennusrengas
manual iris control himmentimen käsisäätö
manual level control äänitystason käsisäätö
manual override käsisäätöinen tarkennus
manual SLR käsisäätöinen järjestelmäkamera
mass paino
master shot pääotos
master tape masternauha
master VCR nauhoittava kuvanauhuri
max. aperture indication suurimman aukon ilmaisin
max. aperture selector suurimman aukon valitsin
MCU, medium close-up PLK, puolilähikuva
measuring beaker mittakannu
measuring cylinder mitta-astia
mechanical shutter speed suljinajan käsisäätö
medium aperture keskikokoinen aukko
medium close-up (MCU) puolilähikuva (PLK)
medium film keskiherkkä filmi
medium-format or roll-film camera keskikoon rullafilmikamera
medium-format roll-film camera keskikoon rullafilmikamera
meter prism viewfinder prismaetsin valotusmittarilla
metering button valonmittauspainike
metering method valonmittaustapa
microphotography mikrokuvaus
mid-shot (MS) puolikuva (PK)
miniature camera pienkuvakamera
minimum illumination vähimmäisvalaistus
mirror lens peilitele
mirror mode peilitoiminto (kuvaaja kuvattavana)
mixed lighting sekavalo
mixing pitcher sekoituskannu
mixing rod kehitystikku
moderate-fast film herkkä filmi
moisture condensation kosteuden tiivistyminen
moisture-proof body kosteussuojattu/veden-pitävä runko
monitoring äänen tarkkailu
monochromatic monokromaattinen kuva
monorail camera palkkikamera
montage montaasi
mosaic filter mosaiikkisuodatin
motor drive filminsiirtomoottori
motor drive unit moottoriperä
motorized film transport moottoritu filminsiirto
mounted slide kehystetty dia
moving camera liikkuva kamera
MS, mid-shot PK, puolikuva
multi exposure monivalotus, päällekkäisvalotus
multiple exposure päällekkäisvalotus
name plate (H) nimikilpi
negative negatiivi
negative carrier negatiivinpidin
neutral density filter harmaasuodatin
nodal points objektiivin pääpisteet
noddy shot kuuntelukuva
noise kohina
non-slip tripod feet pitävät jalustan jalat
normal lens normaaliobjektiivi
normal charge normaalilataus
normal playback normaalitoisto
obstruction linssin peittyminen
Off- the-film metering , OTF valonmittaus filmitasolta
off-line editig työkopion editointi
off-the-film, OTF filmitasolta mitattu
omnidirectional mic suuntaukseton eli pallomikrofoni
on-line editing alkuperäisnauhan editointi
on-screen display, OSD kuvaruutunäyttö
on/off switch kytkin
opaque surface opaalipinta
open flash avosalama
open/close shutter lever sulkimen avaus/sulkemisvipu
operaring temperature käyttölämpötila
optical filters optiset suodattimet
optical illusion optinen harha
ortochromatic ortokromaattinen filmi
OTF, Off- the-film metering valonmittaus filmitasolta
out-takes sivujuonet
output impedance lähtöimpedanssi
output voltage lähtöjännite
overexposure ylivalotus
overlapping two pictures ristihäivytys, ristikuva
overlighting kirkas valo
override the automatic automatic exposure automaattivalotuksen ohitus
pale image or colours kuvan tai värien haaleus
pale, reversed image haalea, käänteinen kuva
palmcorder pieni kameranauhuri
pan-and-tilt control arm panorointipään kahva
pan-and-tilt head panorointipää, kinopää
panchromatic pankromaattinen filmi
panning panorointi
panoramic camera panoraamakamera
parallax correction marks parallaksivirheen korjausmerkit
parallax error parallaksivirhe
parts and components (H) osat ja varusteet
PC flash terminal PC-salamaliitäntä
pencil stroke filter kynänjälkisuodatin
pencil test viivatesti
pentaprism pentaprisma
pentaprism correction viewfinder prismaetsin
pentaprism viewfinder hood prismaetsin
perspective perspektiivi
perspective control lens, shift lens perspektiivinkorjajus-objektiivi
photo cell valokenno
PHOTO REC pysäytyskuvan nauhoitus -merkkivalo
photo recording pysäytyskuvan nauhoitus
photo scan kuvaselailu
photo search kuvahaku
photo set-up kuvausjärjestely
photoflood valonheitin
photogram fotogrammi
photomicrography mikroskooppikuvaus
picture effect kuvatehoste
picture-taking lens kuvausobjektiivi
piezo focusing control pietsosähköinen tarkennus
pinhole camera neulanreikäkamera
pixel pikseli
pixelation mosaiikkikuva
plane taso
plastic funnel muovisuppilo
plate camera levykamera
playback mode toistoasento
playback pause mode toistotauko(tila)
playback picture toiston kuva
playing time with LCD toistoaika nestekidenäyttöä käytettäessä
point of view (POV) subjektiivinen kamera, subjektiivinen kuvakulma
pointillize filter pointillismisuodatin
polarizing filter polarisaatiosuodatin
pop video rockvideo
portrait lens muotokuvaobjektiivi
positive, slide dia
post-production jälkikäsittely
posterization posterisaatio
POV, point of view subjektiivinen kuvakulma
power adaptor (Sony) verkko/latauslaite (Sony)
power consumption virrankulutus
power pack salamalaitteen voimaosa
power requirements käyttöjännite
power source virtalähde
power zoom moottorizoomi
pre-production process valmisteluvaihe
pre-release (H) esilaukaisu
pre-release button esilaukaisupainike
pre-roll esikelaus
preplanning ennakkosuunnittelu
preview button, stop-down button himmentimen tarkistuspainike
primary colours päävärit
prime lens, fixed focal length lens kiinteäpolttovälinen objektiivi
print paperikuva
print trimming equipment kuvaleikkuri
printing easel rajaaja
printing papers valokuvapaperit
printing-in, burning-in lisävalottaminen, jälkivalotus
prism filter prismalisäke
prism viewfinder prismaetsin
processing stage kehitysvaihe
processing tank kehitysrasia
processing tongs kehitysatulat
processing trays kehitysallas
profile profiili
program step selector ohjelmakohdan valitsin
programmed autoexposure ohjelmoitu automaattivalotus
projection projisointi
protective flap for waist-level finder kuiluetsin
pulling focus tarkennuspisteen muuttaminen
purple color-cast purppura värivirhe
pushing (uprating) film filmin prässääminen
putting the shots together otosten yhdistäminen
quantization kvantisointi
quick coupling plate (H) pikakiinnityslevy
quick cuts nopeat leikkaukset
rangefinder mittaetsin
rangefinder focusing mittaetsintarkennus
rangefinder split-image viewing system kaksoiskuvaan perustuva mittaetsintarkennus
rapid cutting nopea leikkaus
RCTC timecodes (Rewritable Consumer Time Code) RCTC-aikakoodit
reaction shot reaktiokuva
rear cover Multicontrol rungon takasuojus Multicontrol
rear lens cap objektiivin takasuojus
rear lens cap objektiivin takasuoja
rear nodal point takimmainen pääpiste
rear standard takalauta?
rear standard (ArcBody) takalauta
rear standard (Hasselbl.) takalauta
rebate
Rec Review viimeisen nauhoituksen tarkistus
recharging time varautumisaika
recommended illumination valaistussuositus
recorded picture nauhoitettu kuva, nauhoitus
recorder nauhuri
recorder controls käyttöpainikkeet
recording data nauhoitustiedot
red eye punasilmäisyys
reflected light reading heijastuvan valon mittaus
reflector heijastin
reflector boards heijastinlevyt
reflex camera peilikamera
reflex viewfinder peilietsin
rehearsal harjoittelu
remaining battery time akun varauksenilmaisin
remaining tape indicator jäännösnauhan ilmaisin
remote commander kauko-ohjain
remote control kauko-ohjain
reprocity failure resiprookkivirhe
research and recce ennakkotutkimus
restricted palette niukka paletti
retaining screw (for camcorder) (kameranauhurin) kiinnitysruuvi
retouching retusointi
return to pre-registered position paluu merkittyyn kohtaan
reverse shot vastakuva
reversed image vaihtopielinen kuva, peilikuva
rexlex viewfinder peilietsin
RF lead RF-kaapeli
ring flash kehäsalama
ring for strap attachment kantohihnan kiinnike
roll credit lopputekstien vieritys
roll film rullafilmi
roll-film camera rullafilmikamera
roll-film cassette chamber rullafimikasetin tila
rollers and guides nauhanohjaimet
rostrum camera technique jäljentäminen kameralla
rotary head pyörivä kuvapää (video), pyörivä äänipää (ka.dekki)
rotating lens drum pyörivä objektiivirumpu
rough cut raakaleikkaus
rubber eyecup kuminen silmäsuppilo
S video connecting cable S-video-kaapeli
S VIDEO input S-videoliitäntä
S video output S-video-lähtö
safelight suojavalaisin
saturation kylläisyys
scene kohtaus, otos
screen indicators näytön valot
screen retaining clip tähyslasin pidike
scripting nonfiction dokumentaarisen ohjelman suunnittelu
scrolling vieritys
sealed controls eristetyt säätimet
search mode hakutapa
selectivity valikoivuus
self-timer (lever) vitkalaukaisin
sequence kuvasarja
sheet film laakafilmi
sheet film camera laakafilmikamera
shift siirto (pystysuunnassa)
shift shifti, kameran pystysiirto tai -kallistus
shift capabilities perspektiivinkorjaus-ominaisuudet
shift control shiftin säätönuppi
shift control lock shiftin lukitus
shift control locking lever shiftin (säädön) lukitusvipu
shift lens, perspective control lens perspektiivinkorjaus-objektiivi, PK-objektiivi
shift scale shiftin asteikko
shooting from vehicles (liikkuvat) kamera-ajot
shooting indoors sisäkuvaus
shooting outdoors ulkokuvaus
shooting script kuvaussuunnitelma
shooting with LCD screen kuvaus nestekidenäytöllä
shoulder strap olkahihna
shutter suljin, himmennin
shutter and film speed dial suljiajan ja filminherkkyyden valitsin
shutter cocking lever (H) sulkimen viritysvipu
shutter priority suljiajan esivalinta
shutter release button (H) laukaisin
shutter speed and aperture interlock suljinnopeuden ja -aukon lukituspainike (H)
button ***
shutter speed dial suljinajan valitsin
shutter speed scale suljinnopeusasteikko
shutter speed selector ring suljinajan valintarengas
shutter speed value suljinajan arvo
silhouette siluetti
silica gel silikageeli
single lens reflex, SLR yksisilmäinen peilikamera
skip scan tyhjän kohdan ohitus
skylight filter skylight-suodatin
slave unit orjasalama
slave VCR toistava kuvanauhuri
slide copying diojen kopiointi
slide projector diaprojektori
slide sandwiching yhdistelmädia
slide/cine to video transfer diojen/filmin siirto videolle
slides in plastic viewpack dioja muovitaskussa
slides mounted in black card dioja mustassa aukkopahvissa
slot for disk levyluukku
slow film hidas filmi
slow motion hidastus
slow playback hidas toisto
SLR camera yksisilmäinen peilikamera
smearing vuotaminen, häntiminen
smoke machine savukone
snap-on filter holder assembly suodattimen pika-asennusyksikkö
snap-on flashgun bracket salamalaitteen pikaliitäntälaite
snoot rajaussuppilo
snoot flash light kohdistusputki
socket threads kierreliitäntä
soft pause puolitauko
soft print with muddy tones loiva, sameasävyinen vedos
soft uplighting pehmeä alavalo
soft-focus lens pehmytpiirto-objektiivi
softbox diffuser taso(valo)heijastin
solarization solarisaatio
sound ääni
sound effect äänitehoste
sound mixer äänimikseri, -sekoitin
sound warning indication varoituspiippauksen ilmaisin
soundtrack ääniraita
SP, Standard Play SP, Normaalinopeus
special effects erikoistehosteet
special effects generator tehostelaite, trikkigeneraattori
special mini jack erikoisminipistukka
spectra filter diffraktiosuodatin
spiked feet jalkapiikit (jalusta)
spiral filmikierukka
spirit level vesivaaka
spot meter pistemittari
spot metering pistemittaus
spot metering indication pistemittauksen ilmaisin
spotlight kohdevalaisin
spots and lights on a print pilkut ja viirut vedoksessa
spotting prikkaus
squeegee tongs kuivausatulat
standard slidetray suora dialipas
standard/normal lens normaaliobjektiivi
standby mode valmiustila
starbust filter tähtikuviosuodatin
Steadicam Steadicam-kameranvakain, vartaloon kiinnitetty
steady image vakaat kuvat
steady shot (Sony) kuvanvakaaja (Sony)
stencil kirjainmalline
step-up ring (Sony) soviterengas
stereo mini jack stereominipistukka
still camera kinofilmikamera
still life asetelma
still picture pysäytyskuva
still video camera (SVC) stillvideokamera
stop himmentimen aukko
stop bath keskeyte
stop down himmentää
stop down (the lens) himmentää objektiivia
stop recording momentarily kuvauksen väliaikainen keskeyttäminen
stop-down button, preview button himmenninpainike, aukon tarkistuspainime
stop/start mode pysäytys/käynnistystila
stopped down pieni aukko
stopping down himmentäminen
storage bottle säilytyspullo
storage temperature säilytyslämpötila
storyboard kuvasarja
strap lug kantohihnan kiinnike
stray light (protection) mask sivuvalomaski tai -suoja
stray light protection slide sivuvalosuoja
strobe stroboefekti
strobe light stroboskooppisalamalaite
strong clour cast voimakas yleissävy
strong hues voimakkaat värit
struts to central column keskiputken vinotuet
studio flash studiosalamalaite
studio lighting equipment studiovalaisulaitteet
subject (kuvaus)kohde
subject movement liike-epäterävyys
subject-to-camera distance kuvausetäisyys
sungun akkuvalaisin
Super VHS camcorder Super-VHS-kameranauhuri
Super VHS-C camcorder Super-VHS-C-kameranauhuri
super-telephoto extension erityispitkä telejatke
supercardioid microphone supersuuntava eli superherttamikrofoni
superimposing a title otsikon upotus
supplementary flash täytesalama
support tuki
SVC, still video camera stillvideokamera
synchro cable tahdistuskaapeli, täsmäysjohto
synchronization cable tahdistuskaapeli, täsmäysjohto
synchronizing soundtracks ääniraitojen tahdistus
T(ime) setting T-asento
take-up spool ottokela
tape blacking mustan nauhoittaminen
tape deck nauhuriyksikkö
tape speed nauhanopeus
tape title nauhan otsikko
tape transport controls nauhanohjaustoiminnot
tele conversion lens telejatke
telecine unit filminsiirtolaite
telephoto lens teleobjektiivi
terminal liitäntä
test connector cover testausliitännän suojakansi
thermometer lämpömittari
threaded cable release socket (H) lankalaukaismen kierreliitäntä
three-point lighting kolmipistevalaisu
three-shot kolmen henkilön kuvaus
through-the-lens reflex viewing objekstiivin läpi tapahtuva peilikameran tarkennus
through-the-lens-metering objektiivin läpi mittaus
tilt tilttaus, kallistus, filmitason kallistus
tilt tilltaus, kameran sivusiirto tai kallistus
tilt and sviwel flash head pysty- ja vaakasuorassa kääntyvä välähdyspää
tilt control tilttauksen säätönuppi
tilt control lock tilttauksen lukitusvipu
tilt scale kallistusasteikko
tilt tension adjusting control tilttauskitkan säätörengas
tilted image vino kuva
tilting (down) tilttaus alaspäin
time code aikakoodi
timer kehityskello, valotuskello
title otsikko
title generator tekstigeneraattori
title search otsikkohaku
title superimposer teksti- ja grafiikkamuisti sekä tekstiupotus
top flap etsinkuilu (6x6)
total dot number kuvapistemäärä
tracking (shots) kamera-ajo (liikkuva)
transmitted light läpikuultava valo
transmitter lähetin
transparency dia
trick lighting trikkivalaistus
tripod jalusta
tripod coupling jalustaliitäntä
tripod receptacle jalustaliitäntä
tripod thread jalustakierre
TTL = trough-the-lens objektiivin läpi tapahtuva
TTL-metering objektiivin läpi täyden aukon mittaus
tubular metal telescopic legs teleskooppiputkijalat
tungsten film keinovalofilmi
tungsten lighting keinovalo
tungsten-balanced film keinovalolle tasapainoitettu filmi, keinovalofilmi
tungsten-halogen reflector halogeenivalaisin
TV/VCR selector TV/videonauhuri-valintakytkin
twin lens reflex (camera) kaksisilmäinen peilikamera
twin speed kaksinopeuksinen (SP, LP)
two-shot kahden henkilön kuvaus
type style kirjaintyyppi
typical recording time tyypillinen kuvausaika
ultra-fast speed film erittäin herkkä filmi
ultraviolet (UV) light ultraviolettivalo
umbrella sateenvarjo
umbrella diffuser kuultovarjo
umbrella reflector sateenvarjoheijastin
unbalanced epäsymmetrinen
underexposure alivalotus
unexposed film alivalotettu filmi
unreversed image kääntämätön kuva
unsynchronised flash salamatäsmäysvirhe
upside-down image ylösalainen kuva
urating (pushing) film filmin prässääminen
variable speed zooming vaihtuvanopeuksisen zoomin käyttö
VCR videonauhuri
Vertical Interval Timecode (VITC) VITC-aikakoodi
very long shot (VLS) laaja kokokuva (LKK)
very wide-angle lens superlaakulmaobjektiivi
VF PW SAVE (Viewfinder Power Save) etsimen virransäästötoiminto
video control compartment videonauhan ohjauspainiketila
video enhancer videokorjain
video head kuvapää
VIDEO input videoliitäntä
video lead videokaapeli
video light videovalo
video printer videoprintteri
video processor videoprosessori
video recording system videonauhoitusjärjestelmä
video signal kuvasignaali
view camera suurkuvakamera = palkkikamera tai kenttäkamera, myös laakafilmikamera
viewfinder etsin, tähystin
viewfinder indicator (H) etsimen merkkivalo
viewfinder mirror etsimen peili
viewfinder prism etsimen prisma
viewfinder protective cover etsimen suojalevy
viewfinder retaining plate etsimen kiinnitysalusta
viewfinder type sign etsimen tyyppimerkintä
viewfinfer image etsinkuva
viewing hood kuiluetsin
viewing lens etsinobjektiivi
viewpoint kamerakulma
vignetting reunojen tummuminen, vinjetointi
VITC timecodes VITC-aikakoodit
VLS, very long shot LKK, laaja kokokuva
voiceover juontoteksti
waist-level pentaprism lantiotason prismaetsin
watercolor filter vesivärisuodatin
waterproof camera vedenpitävä kamera
white balance valkotasapaino
white balance lock valkotasapainon lukitus
white balance preset valkotasapainon vakioasetukset
white or colored scratches valkoiset tai värilliset naarmut
wide angle effects laajakulmavaikutelmat
wide mode laajakuvatoiminto
wide-angle lens laajakulmaobjektiivi
wide-view camera laajakulmakamera
wide-view panorama laajakulmapanoraama
widest maximum aperture suurin mahdollinen täysi aukko
wind machine tuulikone
wind-on lever filminsiirtovipu
winder filminsiirrin, filminsiirtomoottori
winder moottoriperä
winder bayonet mounting filminsiirtimen bajonettiliitäntä
winding crank (H) filminkelauskampi
winding crank and winder coupling filminkelauskammen ja moottorisiirtimen liitäntä
winding crank index filminkelauskammen merkki
window for each transparency aukko diaa varten
wipe pyyhkäisy
wireless remote commander/control langaton kauko-ohjain
work top työtaso
zero set memory nollapaikan muisti
zigzag filter siksaksuodatin
zoom control zoomauspainike
zoom lens zoom-objektiivi
zoom lever zoomin kytkin
zooming in and out zoomaus kiinni (tiivistys) ja auki (avaus)