Etymologiatiedon lähteitä

Verkkoresursseja

Painettuja kirjoja

Lisätietoja kirjoista: Kotus: Sanakirjat ja Suomen kansallisbibliografia Fennica.

  1. Suomen sanojen alkuperä: etymologinen sanakirja (SSA), 3 osaa, 1992–2000. Luonteeltaan tieteellinen, ei kovin yleistajuinen. Tiettävästi aineistoa ollaan siirtämässä Kotuksen verkkosivustoon.
  2. Suomen kielen etymologinen sanakirja (SKES), 7 osaa, 1955–1981. Esittää suku­kielten ja murteiden vastineita ja laina­sana­selityksiä.
  3. Nykysuomen etymologinen sanakirja. 2004, yleistajuinen, noin 6 000 hakusanaa.
  4. Etymologinen sanakirja (”Nykysuomen sanakirja 6”). 1987, edellisen edeltäjä, noin 1 000 hakusanaa.
  5. Atomi ja missi. Vierassanojen etymologinen sanakirja (”Nykysuomen sanakirja 8”). 1990. Esittää 1000 tavallisen vierassanan alkuperän.
  6. Stadin slangin etymologinen sanakirja (2021).
  7. Suomalainen fraasisanakirja (1974; 6., korjattu painos 1985). Noin 7 000 puheenpartta, sanakuvaa tai iskusanaa. Sanontojen alkuperää on selitetty vaihtelevasti.

Lisäksi on erikoisalojen etymologisia sana­kirjoja, kuten Orientin etymologinen sanakirja (myös e-kirjana) ja Suomalaisen linnunnimistön etymologinen sanakirja.

Veijo Meren teos Sanojen synty: suomen kielen etymologinen sanakirja (1982; 5. painos 2002) on suosittu ja kiinnostavasti kirjoitettu, mutta siinä ei ole eroteltu hänen omia sepitelmiään tutkijoiden esittämistä perustelluista etymologioista.

Samalla tavoin epäluotettava on verkossa oleva András Rajkin A shorter Finnish dictionary [with etymologies] (2009, Word-muotoinen). Se sisältää paljon mutta lyhyitä selityksiä, erottamatta yleisesti hyväksyttyjä etymologioita aivan epävarmoista tai yksittäisten henkilöiden ehdotuksista.