CSS:n modulit (CSS 2.1 ja CSS3)
CSS 2.1 -määrittelyn luku CSS3:n moduli Modulin tila Modulin sisältö
4 Syntax and basic data types CSS Syntax Level 3 valmistellaan suositusehdotukseksi (CR 2014) yleiset muotosäännöt ja jäsentäminen
CSS Values and Units Level 3 valmistellaan suositusehdotukseksi (CR 2013) arvot ja mittayksiköt
CSS Image Values and Replaced Content Level 3 valmistellaan suositusehdotukseksi (CR 2012) kuvien esittäminen
CSS Style Attributes suositus (REC) CSS-sääntöjen esittäminen style-määritteissä
CSS Namespaces suositus (REC) nimiavaruuksien käyttö CSS:ssä
5 Selectors Selectors Level 3 suositus (REC) selektorit (joilla valitaan, mitä elementtejä sääntö koskee)
Selectors Level 4 työversio erilaisia laajennuksia, esim. :nth-match()
6 Assigning property values, Cascading, and Inheritance CSS Cascading and Inheritance Level 3 valmistellaan suositusehdotukseksi (CR 2013) kaskadi- ja periytyvyyssäännöt
7 Media types Media Queries suositus (REC) mediakyselyt, @media {...}
CSS Conditional Rules Level 3 työversio laajennuksia ehdollisuuteen, mm. selaimen ominaisuuksien ja sivun URLin mukaan
8 Box model CSS Basic Box Model Level 3 pahoin vanhentunut (WD 2007) laatikkomalli, täyte, reunaviiva ja reunus
CSS Intrinsic & Extrinsic Sizing Module Level työversio lisämäärittelyjä laatikoiden ulottuvuuksista
9
10
Visual formatting model,
Visual formatting model details
CSS Line Layout Level 3 pahoin vanhentunut (WD 2002) tekstirivien ladonta; ei toteutuksia
CSS Line Grid editorin luonnos rivirekisteri
CSS Positioned Layout Level 3työversio asemointi, leveydet ja korkeudet
CSS Flexible Box Layoutvalmistellaan suositusehdotukseksi (CR 2012) joustavat laatikot, joissa sisällön sijoittelua voidaan ohjailla
CSS Box Alignment Module Level 3 työversio laatikoiden tasaus, etenkin pystysuunnassa
CSS Multi-column Layout valmistellaan suositusehdotukseksi (CR 2011) tekstin juokseva palstoitus
CSS Regions työversio muotoilu, jossa käytetään muitakin kuin suorakulmaisia alueita
11 Visual effects CSS Transforms työversio siirrot, kierrot ym.
CSS Transitions työversio ajastetut muutokset, joissa esim. väri vaihtuu toiseksi
CSS Animations työversio animaatiot
Compositing and Blending Level 1 valmistellaan suositusehdotukseksi (CR 2014) värien ja elementtien sekoittaminen
Filter Effects työversio suodattimien asettaminen
CSS Masking työversio maskien eli peitteiden asettaminen elementeille
12 Generated content, automatic numbering, and lists CSS Generated Content Level 3 pahoin vanhentunut (WD 2003) generoituva sisältö, laskurit ym.
CSS Lists and Counters Level 3 työversio (WD 2014) luetelmat ja laskurit
CSS Counter Styles Level 3 viimeisteltävä työversio (LC 2014) laskurien arvojen esitysmuodot
13 Paged media CSS Paged Media Level 3 epäaktiivinen (WD 2006) sivunvaihtojen ohjaus yms.
CSS Fragmentation Level 3 työversio sivunvaihdon käsitteen yleistys
CSS Generated Content for Paged Media työversio sivujen otsakkeet, alaviitteet yms.
14 Colors and Backgrounds CSS Color Level 3 suositus (REC) värit, myös läpinäkyvyys
CSS Backgrounds and Borders Level 3 valmistellaan suositusehdotukseksi (CR 2014) taustat ja reunaviivat
15 Fonts CSS Fonts Level 3 valmistellaan suositusehdotukseksi (CR 2013)fonttiasetukset, myös latautuvat fontit
16Text CSS Text Level 3 viimeisteltävä työversio (LC) mm. rivinvaihdot, välilyönnit, tavutus, tasaus
CSS Text Decoration Module Level 3työversio alleviivaukset ja vastaavat sekä tekstin varjostus
CSS Marquee valmistellaan suositusehdotukseksi (CR 2008) rullaava teksti
CSS Writing Modes Level 3 työversio vaaka- ja pystysuora kirjoitussuunta
CSS Ruby työversio (WD 2011), vanhentunut ruby-esitys (selitystekstit, lähinnä itäaasialaisille kielille)
17Tables CSS Tables Algorithms vanhentunut, epäaktiivinen (päiväämätön luonnos) taulukoiden muotoilu (layout)
CSS Grid Layout työversio hilat, joilla voidaan määritellä taulukkomainen taitto
CSS Template Layout työversio taittopohjat (taittomallit)
18 User interface CSS Basic User Interface Level 3 työversio vuorovaikutteisuuteen liittyviä ominaisuuksia
The 'view-mode' Media Feature suositus (REC) kokoruututila tai muu vastaava selaimen tila
CSS Object Model työversio sovellusliittymiä (API), joilla käsitellään mediakyselyjä, selektoreita ja CSS:ää muutoin
CSSOM View työversio sovellusliittymiä, joilla käsitellään dokumentin esityksen ominaisuuksia
CSS Speech valmistellaan suositusehdotukseksi (CR 2012) ääniesitys
CSS Device Adaptation työversio esitysnäkymän (viewport) perusominaisuudet
CSS Exclusions and Shapes työversio tekstin juoksutus erimuotoisten alueiden ohi
CSS Presentation Levels epäaktiivinen (WD 2003) sisällön vaiheittainen esittäminen diamaisesti
Behavioral Extensions to CSS hylätty, mutta käsitteistöä käytetään HTML5-luonnoksissa elementtien toiminnallisuuden muuttaminen
CSS Variables viimeisteltävä työversio (LC 2013) muuttujien määrittely ja käyttö

W3C:n käyttämät termit määrittelyjen tilalle

WDWorking Drafttyöversio; voi olla epävakaa ja sisältää aukkoja
LCLast Callviimeisteltävä työversio
CRCandidate Recommendationvalmistellaan suositusehdotukseksi
PRProposed Recommendationsuositusehdotus
RECRecommendationsuositus, ”W3C:n standardi”

Työversiota edeltävä taso on editorin luonnos (Editor’s Draft). Usein dokumentista on työversion lisäksi uudempi editorin luonnos (ks. editorin luonnosten kansiota).

Tarkempi kuvaus on ns. prosessidokumentin, World Wide Web Consortium Process Document, luvussa 7.