AltaVistan käyttöohjeita

(Tämä vanha dokumentti on säilytetty lähinnä historiallisista syistä.)

World Wide Webin hyötykäytössä on keskeinen asema ns. hakukoneilla eli välineillä, joilla voi etsiä Webistä tietoja avainsanojen perusteella. AltaVista on eräs sellainen väline.

Tämä dokumentti kuvaa AltaVistan käytön perusteet suomeksi. Tarkempi englanninkielinen ohjeisto on AltaVistassa itsessään ja tämän kirjoittajan dokumentissa How to use AltaVista.

Perusohjeet

Voit käyttää mitä hyvänsä Web-katseluohjelmaa eli -selainta (esim. Netscape, Internet Explorer, Lynx). Anna sille seuraava osoite eli URL:
http://altavista.digital.com/

Tällöin ruudulle ilmestyy AltaVistan pääsivu. Kirjoita syöttöalueelle sana, johon liittyvää tietoa etsit, ja lähetä kysely Submit-toiminnolla. (Yksityiskohdat riippuvat katseluohjelmasta. Esim. Netscapella syöttöalue näkyy poikkeavanvärisenä vaakasuorana alueena, ja sille kirjoittamiseksi viedään kursori kyseiselle alueelle, klikataan hiiren (vasemmanpuoleista) nappia ja sitten kirjoitetaan. Kysely lähetetään sitten viemällä kursori laatikkoon, jossa lukee Submit, ja klikkaamalla sitten hiiren nappia.)

AltaVista vastaa yleensä melko nopeasti esittämällä sinulle listan dokumenteista, joissa antamasi sana esiintyy. Lista voi olla hyvin pitkäkin, mutta useimmiten olennaisimmat dokumentit ovat alussa. AltaVista nimittäin järjestää ne mm. sen mukaan, montako kertaa antamasi sana esiintyy dokumentissa, esiintyykö se otsikossa vai vain tekstissä jne.

Listassa on kunkin dokumentin nimi, otteita sen sisällöstä (usein melko sekavassa muodossa) ja dokumentin osoite eli URL. Sekä nimi että URL toimivat linkkeinä itse dokumenttiin. Pääset siis siihen käsiksi valitsemalla linkin (käyttämäsi katseluohjelman mukaisilla keinoilla, esim. Netscapessa klikkaamalla). On kyllä mahdollista, että dokumentin hakeminen ei onnistu; tähän voi olla useita syitä.

Esimerkki. Kun annetaan hakusanaksi messukeskus, saattaisi tulos olla seuraavalla tavalla alkava:


 Word count: messukeskus:418

Documents 1-10 of 161 matching the query, best matches first.

Messukeskus 2
TURUN MESSUKESKUS OY. Turun Messukeskus Oy. Turun Messukeskuksen tulevaa ohjelmistoa. Toimivat näyttely- ja kongressitilat. Uusi suurauditorio....
http://www.tku.fi/kesvi/vieke/messut/messut.htm - size 932 bytes - 24 May 96

Helsingin Messukeskus
Back to homepage. Helsinki Fair Centre program 1997 - 2000. 1997. 1998. 1999. 2000. Allergy Fair. Apr. Apr. ArtExpo. Sep. Sep. Sep. Sep. Automation...
http://www.finnexpo.fi/english/prog9700.html - size 10K - 11 Apr 96

Tässä tapauksessa AltaVista löysi 161 dokumenttia, joissa sana messukeskus esiintyy (yhteensä 418 kertaa). Se näyttää niistä kymmenen ensimmäistä (joista yllä on vain kaksi); loppuihin pääsee käsiksi AltaVistan tulosteen lopussa olevan linkin Next kautta. Nyt voisimme sitten halutessamme valita ensimmäisenä olevan linkin ja päästä lukemaan Turun messukeskuksen esittelyä.

Valitettavasti esimerkki on todenmukainen: toinen linkkipä ei toimikaan. Jos yrittää valita sen, tulee ilmoitus Not Found tms. Mahdollisesti kyseinen dokumentti on joskus ollut olemassa mutta sittemmin poistettu tai siirretty, eikä se vielä ole ehtinyt poistua AltaVistan tietokannoista. Toisaalta viallisistakin linkeistä voi olla hyötyä. Jos pudotamme pois kyseisen URL:n lopun (tiedostonnimen) ja käytämme siis URL:ää http://www.finnexpo.fi/english/, huomaamme pääsevämme englanninkieliseen dokumenttiin, jonka kautta löytyy tietoja Helsingin messukeskuksesta.

Sanan etsiminen eri muodoissaan: *-merkin käyttö

Edellä kuvattu hakutapa löytää dokumentin vain, jos siinä esiintyy antamasi sana aivan sellaisena kuin sen kirjoitit (kuitenkin kiinnittämättä huomiota isojen ja pienten kirjainten eroon, siis Messukeskus on sama sana kuin messukeskus). Tämä on hyvin usein epäkäytännöllistä, etenkin jos etsittävät dokumentit saattavat olla suomenkielisiä, jolloin sana voi esiintyä eri taivutusmuodoissa, yhdyssanan alkuosana tms.

Yleensä onkin syytä kirjoittaa hakusana siten, että sen alusta kirjoitetaan se osa, joka on yhteinen sanan kaikille taivutusmuodoille, ja sitten heti perään (ilman välilyöntiä) tähti eli asteriski *. Esimerkiksi jos AltaVistalle annetaan haettavaksi
messukesku*
niin se etsii kaikki dokumentit, joissa esiintyy jokin messukesku-alkuinen sana (esim. messukeskuksessa).

Useiden hakusanojen käyttö

Etenkin jos hakusana on hyvin tavallinen (esim. tietokone), löytyy yleensä hyvin paljon (jopa miljoonia) dokumentteja Silloin on käytännössä mahdotonta käydä niitä läpi niin kauan, että löytyy jotain sellaista, jota todella etsittiin.

Tämän takia kannattaa usein antaa monia hakusanoja. Ne erotetaan toisistaan välilyönneillä (ei pilkuilla!), ja niissä voi käyttää *-merkkiä, kuten edellä kerrottiin. Esimerkki:
messukeskus helsin*

Kun hakusanoja on useita, AltaVista hakee kaikki dokumentit, joissa esiintyy vähintään yksi annetuista hakusanoista. Tässä mielessä menettely siis kasvattaa tiedon tulvaa! Mutta toisaalta AltaVista järjestelee dokumentit niin, että listan alussa ovat ne, joissa kaikki annetut hakusanat esiintyvät eli joille "osuma" oli paras.

Haun tehostaminen

Jos haun tulos ei ole tyydyttävä (esim. liikaa epäolennaisia dokumentteja), niin voit yrittää parantaa osumistarkkuutta esim. lisäämällä hakusanoja. AltaVistan tulosteessa on valmiiksi näkyvissä viimeksi käyttämäsi hakusanat, joten voit suoraan editoida niitä ja lähettää uuden kyselyn.

Edellä kuvatun lisäksi AltaVistassa on monia keinoja saada aikaan hyödyllisempiä hakuja. Tärkein menettely ei kuitenkaan ole mikään tekninen temppu vaan se, että valitaan hyvät hakusanat, jotka kuvaavat etsittävän tiedon sisältöä.

Seuraavassa on kuitenkin muutama "temppu":


Jukka Korpela
2.10.1996