Mittayksiköt, luku 5 Yksiköiden kuvaamisen tapa tässä sivustossa:

Merkintätapoja: ”=”, ”≈” ja ”3

Yksiköiden suhteita kuvattaessa yhtäläisyysmerkki (=) tarkoittaa tarkkaa, määritelmiin perustuvaa yhtäläisyyttä. Noin-merkki (≈) tarkoittaa likimääräistä yhtäläisyyttä. Desimaalinumeroiden päällä oleva viiva tarkoittaa päättymättömän desimaaliluvun jaksoa. Esimerkiksi 4,23 tarkoittaa lukua, joka alkaa 4,2 ja jossa on sen jälkeen loputtomasti kolmosia (toista, epätäsmällisempää merkintää käyttäen: 4,23333…).

Tässä luvussa käsitellään suureita, jotka kuvaavat fysikaalisen todellisuuden geometrisia ominaisuuksia.