Mittayksiköt, luku 4 Muita mittayksikköjärjestelmiä:

CGS-järjestelmät

CGS-järjestelmä oli aikoinaan oli vakava ehdokas tieteen ja tekniikan mitta­yksikkö­jär­jes&tel­mäk­si ja kilpailija metrijärjestelmälle ja sen seuraajille. Siitä on useita muunnelmia, ja voidaankin puhua eri CGS-järjestelmistä.

Nimi johtuu sen perusyksiköistä senttimetri (cm), gramma (g) ja sekunti (s). Ne ovat myös SI-järjestelmän mukaisia yksiköitä, mutta CGS-järjestelmässä on koko joukko johdettuja yksiköitä, jotka poikkeavat SI-järjestelmästä. Esimerkiksi voiman yksikkö on dyne, joka on se voima, joka antaa gramman massaiselle kappaleelle kiihtyvyyden cm/s².

CGS-järjestelmillä on huomattavia eroja sähkön ja magnetismin alalla. Tavallisin on ns. Gaussin yksikköjärjestelmä, mutta lisäksi ovat käytössä sähköstaattiset yksiköt (electrostatic units, ESU), sähkömagneettiset yksiköt (electromagnetic units, EMU) ja Lorentzin–Heavisiden yksiköt.

Standardien mukaan CGS-järjestelmän yksiköitä ei saa käyttää yhdessä SI-yksiköiden kanssa. Tämä tietysti koskee vain niitä yksiköitä, jotka eivät ole myös SI-yksiköitä. CGS-yksiköitä käytetään kuitenkin edelleen joillakin fysiikan aloilla. Lisäksi CGPM luettelee eräitä CGS-yksiköitä, joiden käyttöl yhdessä SI-yksiköiden kanssa on sallittua.