Mittayksiköt, luku 24 Erikoismerkit ja niiden kirjoittaminen:

Redusoitu Planckin vakio ℏ

Redusoitu Planckin vakio ℏ, joka on aktion ns. luonnollinen yksikkö, on Unicode-merkkinä ”Planck constant over two pi” (U+210F). Se voidaan tuottaa Wordissa kirjoittamalla u+210f ja näppäilemällä Alt X. Se sisältyy suhteellisen harvoihin fontteihin, ja siksi se usein esitetään kuvalla. Muodoltaan se on kursivoitu h, jonka yläosassa on poikkiviiva. Tämän takia se saatetaan esittää myös poikkiviiva-h:n ħ (U+0127, Latin small letter h with stroke) kursiivi­muotona: ħ, mitä voidaan pitää myös Unicode-määrittelyjä vastaavana. Poikkiviiva-h voidaan tuottaa Wordissa kirjoittamalla u+127 ja näppäilemällä Alt X, ja standardinmukaista suomalaista näppäimistöasettelua käytettäessä se voidaan tuottaa näppäin­yhdistelmällä AltGr § H.