Mittayksiköt, luku 24 Erikoismerkit ja niiden kirjoittaminen:

Yleistä erikoismerkeistä

Tässä kuvataan joukko erikoismerkkejä, joita tarvitaan yksiköiden tunnusten ja suureiden arvojen kirjoittamiseen ja joita varten tavallisessa näppäimistössä ei ole omaa näppäintään. Laajempia ohjeita merkkien kirjoittamisesta eri ohjelmissa on verkkosivustossa www.julkaisija/kirjoita/.

Seuraavassa käytetään muotoa U+nnnn olevaa merkintää yksilöimään, mitä merkkiä tarkoitetaan merkistö­standardien kannalta: sitä merkkiä, jonka Unicode-numeron heksadesimaalinen (16-kantainen) esitys on nnnn . Tällaista merkintää käytetään myös erilaisissa standardeissa ja ohjeissa.