Mittayksiköt, luku 17 Hiukkasfysiikka:

Säteilytys (ionisaatiota kuvaavana suureena)

Säteilytys (exposure) suureena kuvaa röntgen- tai gammasäteilyn aiheuttamaa ionisaatiota. Se on säteilyn kuivassa ilmanäytteessä synnyttämien yhdenmerkkisten ionien kokonais­varaus (sen jälkeen, kun säteilyn irrottamat elektronit ja protonit ovat pysähtyneet) jaettuna ilma­näytteen massalla. Täten sen samakantainen SI-yksikkö on coulombi kilogrammaa kohti (C/kg). Tavallisia kerrannaisia ovat mC/kg ja  μC/kg.

Vanha yksikkö on röntgen (R), englanniksi roentgen, joka on 2,58 × 10⁻⁴ C/kg = 258 × 10⁻⁶ C/kg = 258 μC/kg. Sitä käytetään lähinnä Yhdysvalloissa.

Seuraavassa tarkastellaan sellaisia suureita, jotka ilmoitetaan kokonaislukuina ja joille ei useinkaan voi mielekkäästi käyttääkään muita lukuja. Nämä eivät yleensä ole fysikaalisia suureita.

Lukumäärä voidaan ilmaista pelkkänä lukuna, mutta usein siihen liitetään sana, joka kertoo, millaisten olioiden määrästä on kyse, esimerkiksi ”42 henkeä” tai ”5 omenaa”, tai yleissana kuten ”kappale”, esimerkiksi ”12 kappaletta”. Joissakin yhteyksissä käytetään tällöin lyhenteitä. Esimerkiksi suomen kielessä lyhenne ”h” tarkoittaa muun muassa henkeä (ihmisten lukumäärästä puhuttaessa) tai huonetta. Lyhenne ”kpl” tarkoittaa kappaletta.

Lukumäärien ilmaisemiseen käytetään joissakin yhteyksissä SI-etuliitteitä, esimerkiksi ”15 k” (= 15 000) tai ”1,2 M” (= 1 200 000). Vaikka tämä ei ole mittayksikköstandardien mukaista, se on houkutteleva vaihtoehto silloin, kun luvun ilmaus pitää mahduttaa pieneen tilaan. Esimerkiksi tietokoneohjelmien esittelyissä näin voidaan esittää muutamalla merkillä ohjelman latausten määrä tai ohjelmaa hyvänä pitäneiden ihmisten määrä muutaman numeron tarkkuudella.

Eräänlainen lukumäärän yksikkö on tusina (= 12), joka on edelleen käytössä ja jonka lyhenne on ”tus”. Sen sijaan tusinaa tusinaa (144) tarkoittava krossi (lyhenne: krs) on lähes hävinnyt.

Erilaiset sanat, jotka tarkoittavat tietyntyyppisten objektien lukumäärää, kuten ”tikkuri” (10, nahoista puhuttaessa), ovat lisäksi hävinneet nykykielestä, poikkeuksena tiu (20, kananmunista puhuttaessa). Tosin seuraavia sanoja käytetään jonkin verran, mutta ne on luonnollisempaa tulkita pakkausten tai ryhmittelyjen nimityksiksi eikä kappalemitoiksi:

Lisäksi käytetään seuraavia paperiarkkien määrän mittoja: