Mittayksiköt, luku 17 Hiukkasfysiikka:

Massa hiukkausfysiikassa

Atomi-, ydin- ja hiukkasfysiikassa ”massa” tarkoittaa hiukkasen lepomassaa, jota usein merkitään symbolilla m0 ja joka tarkoittaa massaa, joka hiukkasella on lepotilassa (nopeus on nolla).