Mittayksiköt, luku 16 Fysikaalinen kemia ja molekyylifysiikka:

Katalyyttinen aktiivisuus

Katalyyttinen aktiivisuus ilmaisee katalyytin vaikutuksen kemiallisen reaktion nopeuteen. Tähän käytetään SI-yksikköä mooli sekunnissa (mol/s), jolle on annettu erityisnimi katal. Yksi katal entsyymiä, joka nopeuttaa tietyn yhdisteen muodostumista kemiallisessa reaktiossa, on täten määrä, joka aiheuttaa sen, että kyseistä yhdistettä syntyy yksi mooli sekunnissa. (Edellä oleva ilmaus ”yksi katal entsyymiä” olisi täsmällisesti sanottuna ”sellainen määrä entsyymiä, että sen katalyyttinen aktiivisuus on yksi katal”.)

Nimi katal
Englanniksi katal
Tunnus kat
Määritelmämol/s
AsemaSI-johdannaisyksikkö; ollut käytössä v:sta 1964, mutta otettiin SI-järjestelmään vasta v. 1999
Kerrannaisiamillikatal (mkat), mikrokatal (μkat), nanokatal (nkat)
EsimerkkiTerveissä koehenkilöissä seerumin PON1-aktiivisuus oli keskimäärin 2,1 mkat litrassa.
Nimi entsyymiyksikkö
Englanniksi enzyme unit
Tunnus U
Määritelmäµmol/min = (10⁻⁶/60) mol/s = 16,6 nkat
AsemaSI-järjestelmään kuulumaton, mutta edelleen käytössä biokemiassa
EsimerkkiLaktaasin viitearvot ovat 20–140 U grammassa proteiinia.