Mittayksiköt, luku 12 Sähkö ja magnetismi:

Sähkövaraus

Sähkövarauksesta käytetään fysiikassa usein lyhyempää nimeä ”varaus”. Se voidaan määritellä virranvoimakkuuden ja ajan tulona, joten sen samakantainen yksikkö on ampeerisekunti, jolle on annettu erityisnimi coulombi (lausutaan ”kulombi”; englanniksi ”coulomb”). Coulombi siis tarkoittaa varausta, joka voi tuottaa yhden ampeerin virran yhden sekunnin ajan.

Sähkövarauksen yksiköitä
Nimi Tunnus Coulombeina Asema
ampeerituntiA h3 600 Csallittu lisäyksikkö
kilocoulombikC1 000 CSi-kerrannaisyksikkö
milliampeerituntimA h3,6 Csallittu lisäyksikkö
coulombiC1 CSI-johdannaisyksikkö, ampeerisekunnin (A s) erityisnimi
alkeisvarause1,602 176 565(35) × 10⁻¹⁹ C = 0,160 217 656 5(35) aCempiirisesti määritelty yksikkö

Akkujen varauskyvyn (kapasiteetin) ja varaustason (varauksen määrän) yksikkönä käytetään yleensä milliampeerituntia tai ampeerituntia. Ne on koettu havainnollisemmiksi, koska akun kesto halutaan hahmottaa tunteina eikä sekunteina. Esimerkiksi 2 000 mAh:n eli 2 Ah:n akussa riittää varausta kahdeksi tunniksi, jos siitä syötetään johonkin laitteeseen 1 000 mA:n eli 1 A:n virtaa.