Mittayksiköt, luku 12 Sähkö ja magnetismi:

Sähkövirta

Tarkassa kielenkäytössä voidaan erottaa toisistaan sähkövirta ilmiönä ja sähkövirran voimakkuus, joka on sitä kuvaava suure. Yleensä kuitenkin jälkimmäistäkin sanotaan sähkövirraksi, koska sekaantumisen vaaraa ei juuri ole.

Nimi ampeeri (lausutaan usein [amppeeri])
Englanniksi ampere
Tunnus A
Määritelmä sellainen ajallisesti muuttumaton sähkövirta, joka kulkiessaan kahdessa suorassa yhdensuuntaisessa, äärettömän pitkässä ja ohuessa johtimessa, joiden poikkileikkaus on ympyrä ja jotka ovat yhden metrin etäisyydellä toisistaan tyhjiössä, aikaansaa johtimien välille 2 × 10⁻⁷ newtonin voiman metriä kohti; määritelmän muutos vireillä
AsemaSI-perusyksikkö
Kerrannaisiamilliampeeri (mA), mikroampeeri (μA), kiloampeeri (kA)
EsimerkkiTähän tarvitaan 10 A:n sulake.

BIPM:ssä on vireillä ampeerin määritelmän muutos. Se on suunniteltu perustuvan siihen, että alkeisvaraukselle asetetaan kiinteä arvo, ja tämän kautta coulombi C eli ampeerisekunti ja siten myös ampeeri tulee määritellyksi luonnonvakion perusteella. Luonnoksen mukaan alkeisvarauksen arvoksi määriteltäisiin 1,602 176 620 8 × 10⁻¹⁹ C.