Mittayksiköt, luku 11 Kosteus:

Kastepistelämpötila

Kastepistelämpötila on se lämpötila, jossa kylläisen vesihöyryn osapaine on sama kuin vallitseva vesihöyryn osapaine. Sen samakantainen yksikkö on kelvin (K).Se voidaan ilmaista myös celsiuslämpötilana, jolloin yksikkönä on celsiusaste (°C).