Mittayksiköt

Tämä sivusto kuvaa kansainvälisen mittayksikköjärjestelmän (SI) mukaiset yksiköt (esi­mer­kik­si metri, newton, luumen) sekä muut yleisesti käytetyt yksiköt (esimerkiksi tuuma ja unssit). Sivusto kuvaa myös yksiköiden tunnukset (esimerkiksi m, N, lm) ja sään­tö­jä yk­si­köi­den käytölle suomen- ja englanninkielisissä teksteissä.

Sivusto on tarkoitettu erityisesti hakuteokseksi. Sen olennainen osa on tämän takia hakemisto, jonka kautta löytää helposti etsimänsä suureen, yksikön tai tunnuksen. Aak­ko­sel­li­sen hake­mis­ton ansiosta sivusto on voitu jäsentää aiheenmukaisesti siten, että kuvataan mitattavat suureet ja niiden mittayksiköt aloittain jaoteltuina.

Sivusto sisältää toisaalta myös järjestelmällisen kuvauksen mittayksiköistä ja niihin liittyvistä asioista yleisesti. Mittayksiköt kuvataan järjestettyinä sen suureen mukaan, jonka mittaa­mi­ses­ta on kyse. Tämä auttaa hahmottamaan ja valitsemaan, mitä mittayksiköitä tietylle suureelle voidaan ja kannattaa käyttää eri yhteyksissä.

Sivusto on julkistettu 20.1.2018, ja sitä on päivitetty viimeksi 10.7.2018. Se sisältyy Jukka K. Korpelan avoimeen tietosivustoon Datatekniikka ja viestintä, osaan Matematiikka, fysiikka ja kemia.

Sisällys:

Tämä aineisto on saatavana myös yhtenä tiedostona.