XV-kuvankatseluohjelman käyttöohje

Tämä dokumentti on vanhentunut. Se on säästetty vain historiallisista syistä.

Jukka Korpela
4.1.1995

Tämä käyttöohje täydentää XV:n yleisesitettä.

Käynnistys

XV käynnistyy kirjoittamalla Unixin komentotilassa

xv kuvatiedostonnimi &

(&-merkki on hyvä olla perässä, jotta XV menisi taustalle)

Argumentin (kuvatiedostonnimi) paikalla voi olla myös lista tiedostonnimiä, ja jokerimerkkejä (*, ?) voi myös käyttää, esim. xv *.gif & näyttäisi hakemiston kaikki .gif-päätteiset kuvat. Kuvat näkyvät yksi kerrallaan, ja erillisellä toiminnolla pääsee seuraavaan kuvaan.

XV:n käynnistyminen voi viedä joskus paljonkin aikaa. Jos ohjelma ei tunnista kuvaformaattia, se antaa virheilmoituksen not in a recognized format.

XV avaa ikkunan, jossa (ensimmäinen) kuva näkyy.

Lopettaminen

Kuvan voi sulkea kuten muutkin X-ympäristön ikkunat: vie hiirtä liikuttamalla kursori ikkunan yläreunassa olevan palkin (jossa tässä tapauksessa lukee xv ja tiedoston nimi) alueelle, paina hiiren oikeanpuoleisin nappi alas, vedä hiirtä alaspäin niin, että tullaan rivin Kill window kohdalle ja päästä hiiren nappi ylös. Kuvan sulkeminen lopettaa myös XV-ohjelman käytön.

Ohjelman käytön voi lopettaa myös xv controls -ikkunan Quit-painikkeella. Ks. kohtaa Toiminnot.

Help?

XV:ssä ei ole help-toimintoa, mutta ohjeita löytyy man-sivulta.

Toiminnot

XV:n toiminnot saa esiin viemällä kursorin hiirellä kuvan alueelle, ja painamalla hiiren oikeaa nappia. Avautuu ikkuna "xv controls", josta voi valita hiiren avulla erilaisia toimintoja. Valinta tapahtuu osoittamalla ikkunassa olevaa painiketta ja painamalla hiiren vasenta nappia. XV tuntee myös näppäinkomentoja; niistä on lisätietoja man-sivulla.

Display Modes

Tästä saa alasvetovalikon, josta kuvan voi muuttaa taustakuvaksi. Alasvetovalikon kohta Window tarkoittaa kuvan normaalia esitysmuotoa; muut ovat erilaisia versioita taustakuvasta. Tarkempia tietoja saa man-sivulta tai kokeilemalla. Katso myös kohtaa Optiot.

Save

Tällä voi tallettaa kuvan, joka on näkyvissä. Saven valittuasi avautuu uusi ikkuna "xv save", jossa näkyy tiedostopuu, talletettavan kuvan nimi (Save file:) ja kuvaformaatti (Format).

Tallentaminen tapahtuu valitsemalla painike "Ok"; tallennustilasta voi poistua painikkeella "Cancel".

Kuvan voi talletaa haluamaansa kohtaan tiedostorakennetta. Hiirellä voi edetä tiedostopuussa oikeaan kohtaan:

Tallennusformaatin voi valita hiirellä kohdasta Formats.

Tiedosto tallettuu oletusarvoisesti samalla nimellä kuin se on ladattu. Nimen voi vaihtaa "Save file:" kohdassa.

HUOMAA: Kuva tallettuu siinä muodossa kuin se kuvaruudulla näkyy; tekemäsi muutokset tulevat siis mukaan.

Load

Tällä voi ladata XV:hen uuden kuvan katseltavaksi. Liikkuminen tiedostopuussa kuten Save-kohdassa.

Kuvan käsittely

ColEdit
Avaa uuden kontrolli-ikkunan, jolla voit editoida kuvan värejä ja sävyjä. Tällä saa aikaiseksi aika mielenkiintoisia efektejä. man-sivu antaa tarkempia tietoja.
Normal
XV yrittää palauttaa kuvan alkuperäisen näköiseksi.
Dbl Size
Kaksinkertaistaa kuvan pituuden ja leveyden. Jos kuvan koko ylittää ruudun, XV mahduttaa sen kuitenkin raameihin: kuva vääristyy.
Next, Previous
Nämä valinnat ilmestyvät vain, jos käyttäjä on valinnut useita kuvia katsottavaksi. Next antaa seuraavan kuvan katsottavaksi. Previous palauttaa edellisen kuvan.
Half Size
Kuvan mitat puolittuvat.
Smooth
Tämä parantaa kuvan laatua suurennuksen/pienennyksen jälkeen.
Raw
Poistaa Smooth-toiminnon vaikutuksen.
Aspect
Palauttaa alkuperäisen korkeus-leveyssuhteen.
Maxpect
Kuva näkyy niin suurena kuin mahdollista, mutta säilyttää korkeus-leveyssuhteensa.
Max Size
Kuva näkyy niin suurena kuin mahdollista: ruudun täydeltä.
+10% -10%
10 % suuremmaksi tai pienemmäksi
4x3
Tällä voi muuttaa kuvan suhteita niin, että leveyden ja korkeuden suhde on 4:3. Voi olla tarpeen joillekin kuville, jotka on siirretty erilaisesta järjestelmästä.
Grab
Kursori muuttaa ulkonäköään. Jos sen vie ruudulle ja pitää vasenta nappulaa pohjassa, hiiri piirtää laatikon, sisäpuolisesta alueesta tulee uusi kuva, kun nappulan päästää ylös. Tällä toiminnolla kuvan saa leikattua mistä ruudun osasta tahansa - siis myös alkuperäisen kuvan ulkopuolelta.
Crop
Pitämällä hiiren keskimmäistä nappia alhaalla kursorin ollessa kuvassa, voi kuvasta valita alueen levittämällä piirtyvää suorakaidetta. Toimnnolla Crop saa valittua ko. kohdan uudeksi kuvaksi, jota voi sitten suurentaa ja pienentää. Takaisin koko kuvaan pääsee valitsemalla UnCrop.
UnCrop
ks. Crop.
Quit
Lopettaa XV:n ajon ja sulkee kaikki ikkunat.
Kuvan osaa voi suurentaa viemällä kursorin kuvan alueelle, ja painamalla control+hiiren vasen näppäin. Takaisinpäin pääsee painamalla control+hiiren oikea näppäin. Ks. Crop.

Kuvaa voi pienentää ja suurentaa mielivaltaisesti samoin kuin muitakin X-ikkunoita. Vie kursori kuvan ikkunan reunaan, ja paina vasenta nappia. Voit muuttaa kuvan kokoa ja suhteita liikuttamalla hiirtä vasen nappi alas painettuna.

Loput käskyt selvinnevät man-sivulta. Katso myös kohtaa Optiot.

Optiot

XV:tä käynnistäessä voi antaa suuren joukon erilaisia optioita; tässä on mainittu vain muutama.

-aspect leveys:korkeus

Tässä argumentti ilmaisee kuvan leveyden ja korkeuden suhteen numeroina, esim. 1:1, 4:3 tai 2:1.

Esim.

xv -aspect 1:1 kuva.gif &

näyttää tiedostossa kuva.gif olevan kuvan neliön muotoisena.

-root ja -rmode

XV tekee kuvasta taustakuvan. Optiolla -rmode n, jossa n on luku väliltä 0 - 7, määrätään taustakuvan tyyli: Esim.

xv -root -rmode 1 kuva.gif &

peittää koko taustan vieri vieressä olevilla kuva.gif-kuvilla.

-max

levittää kuvan koko ruudun laajuiseksi.

Esim.

xv -max -root -rmode 5 kuva.gif &

tekee kuva.gif-kuvasta koko ruudun laajuisen taustakuvan.

-wait n

Optio -wait n käskee XV:tä näyttämään kuvaa n sekunnin ajan.

XV:lle voi antaa useita kuvia näytettäväksi, esim. xv *.gif & näyttää kaikki hakemiston .gif-päätteiset kuvatiedostot. Normaalisti käyttäjän täytyy painaa Next-painiketta päästääkseen seuraavaan kuvaan. Optio -wait n käynnistää diashown, jossa kuva vaihtuu n sekunnin välein.

Esim.

xv -wait 5 *.gif &

näyttää jokaista .gif-kuvaa viiden sekunnin ajan.