ValtiovarainministeriöFinansministerietMinistry of Finance
Svenska || English
 Etusivu  Ajankohtaista  Ministeriö  Julkaisut  Palaute  Yhteystiedot  Linkkejä  Toimialat:    
Uusimmat tiedotteet ja julkaisut

Muutoksia Suomen Pankin oman pääoman määrää, varauksia ja voiton käyttöä koskeviin säännöksiin sekä pankin norminantovaltuuksiin

Suomen Pankki -lain tarkistustyöryhmä ehdottaa Suomen Pankin oman pääoman määrää, varauksia ja voiton käyttöä koskevia säännöksiä muutettavaksi siten, että ne vastaavat pankin asemaa ja tehtäviä osana Euroopan keskuspankkijärjestelmää. Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on laatinut ehdotuksensa Suomen Pankista annettuihin lain säännöksiin tarvittaviksi muutoksiksi. Se luovutti muistionsa toiselle valtiovarainministerille Ulla-Maj Wideroosille 8.5.2003.

Tiedote

Työryhmämuistio: Suomen Pankkia koskevan lainsäädännön tarkistaminen

Autoverolain muutos voimaan 15.5.2003

Laki autoverolain muuttamisesta tulee voimaan 15.5.2003. Autoverotuksen muutokset koskevat pääasiassa ajoneuvojen verotusarvoa ja autoveron tasoa, jotka on molemmat tarpeen tietää veron lopullista määrää laskettaessa. Erityisesti muutoksessa on otettu huomioon EY-oikeudesta johdetut vaatimukset, jotka edellyttävät, että tuontiajoneuvon verotus ei saa olla syrjivää verrattuna vastaavaan Suomessa jo käytössä olevaan, verotettuun ajoneuvoon. Hallitus esitti eduskunnan hyväksymän autoverolain muutoksen vahvistamista 3. huhtikuuta. Tasavallan presidentti vahvisti lain 4.4.2003.

Tiedote autoverolain muutoksesta

Hallituksen esitys autoverolain muuttamisesta (HE 271/2002) ja eduskunnan vastaus (EV 304/2002vp) ovat eduskunnan Internet-sivuilla:

www.eduskunta.fi

Tiedotteet

Tunnusluvut kattavasti käyttöön valtion talousarviossa ja tulossopimuksissa (9.5.2003)
Ecofin-neuvosto kokoontuu Brysselissä 13.5.2003 (9.5.2003)
Valtion henkilöstöpolitiikan haasteena tuleva osaaminen (9.5.2003)
EU-maiden tulliviranomaisten yhteiskäyttöön tietokanta tullirikosten selvittämiseksi (8.5.2003)
Muutoksia Suomen Pankin oman pääoman määrää, varauksia ja voiton käyttöä koskeviin säännöksiin (8.5.2003)
Kaikki tiedotteet

Julkaisusarjat

Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2003 lisätalousarvioksi (9.5.2003)
Suomen Pankkia koskevan lainsäädännön tarkistaminen (8.5.2003)
Eurotiedotus Suomessa 1998 - 2002 (29.4.2003)
Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2002 (25.4.2003)
Tulosohjauksen terävöittäminen, (24.4.2003)
Kaikki julkaisusarjat

Asiakirjat

Suomen strategiset painopisteet EU:n uusista rahoitusnäkymistä (9.5.2003) (pdf, 141 kt)
VPL-luokitusmenetelmät (3.4.2003) (pdf, 857 kt)
CAF (Yhteinen arviointimalli) (25.4.2003)
CAF (Gemensam utvärderingsmodell) (25.4.2003)
Valtiovarainministeriön määräys toiminta- ja taloussuunnitelmien sekä talousarvioehdotusten laadinnasta annetun määräyksen muuttamisesta (24.4.2003)
Kaikki asiakirjatSivu tulostusmuodossa
Takaisin sivun alkuun
Uutisia

Ensimmäinen suomalainen käyttäjän opas hallinnon verkkopalveluihin on avattu osoitteessa http://www.asiointiopas.fi. Verkkoasiointiin rohkaiseva opas on tarkoitettu sekä aloittelijoille että edistyneemmille verkon käyttäjille. Opas julkaistaan osana julkishallinnon Suomi.fi-portaalia.

Asiointiopas


Kansalaisia, kansalaisjärjestöjä tai muita kansalaisryhmiä kuullaan ministeriössä tapahtuvassa valmistelutyössä kuten lainsäädännön valmistelussa ja erilaisissa kehittämishankkeissa. Tavoitteena on saada hallintoon kokemus- ja asiantuntijatietoa.

Ohje kansalaisten kuulemisesta


Työllisyysasteen tuntuva nostaminen ja rakenteellisen työttömyyden purkaminen ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan keskeiset haasteet, sanoo pääministeri Lipposen asettama työryhmä 22.1.2003 julkistetussa väliraportissa.

Lue tiedote

Työryhmän väliraportti

Valtiovarainministeriö PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO puhelin (09) 16001 faksi (09) 160 33123
sähköposti valtiovarainministerio@vm.fi   Tietoa näistä sivuista