Verkkosivun tarkistuslista

Tämä ohje on tarkoitettu lähinnä uuden tai uusitun verkkosivun tarkistamiseen. Ohje sopii sisällöntuottajille ja muille, jotka käytännössä muokkaavat verkkosivuja.

Tällöin oletetaan, että sivun rakenne ja ulkoasu ovat pääosin kunnossa esimerkiksi sen ansiosta, että ne perustuvat hyvään sivupohjaan. Silloinkin syntyy helposti huolimattomuusvirheitä. Lisäksi syntyy ajatusvirheitä etenkin siksi, että sivun rakenne ja sisältö ”elävät” sivun tekemisen tai muokkaamisen aikana. Esimerkiksi sivun sisältö voi muuntua toisenlaiseksi kuin oli ajateltu, mutta otsikko saattaa jäädä alkuperäisen ajatuksen mukaiseksi.

Toissijaisesti listaa voi käyttää myös sivujen arvioinnin apuna, täydentämään yleisiä arviointiperusteita kuten julkisten verkkopalvelujen laatukriteerit. Tässä esitettävä lista koskee ennen muuta sivun erityisen sisällön ja sen esitystavan tarkistamista.

Tarkistusten järjestys on olennainen. Kaikilta osin tarkistuksen ei tarvitse olla juuri tässä esitetty, mutta on tärkeää, että esimerkiksi rakenteen tarkistus tehdään ennen kielentarkistusta ja kielentarkistus ennen rivityksen hienosäätöä.

Käytännössä kaikkia kohtia ei varmaankaan yleensä jakseta tai ehditä käydä läpi, etenkään sivun jokaisen muutoksen jälkeen. Toisaalta ainakin alussa mainitut tarkistukset on joutuisaa tehdä, kun on totutellut tällaiseen, ja ne ovat yleensä myös tärkeimpiä. Tosin eri tarkistusten merkitys riippuu sivun luonteesta. On parempi tehdä edes muutama tarkistus kuin jättää kokonaan tarkistamatta.

1. Onko kaikki olennainen mukana?

Lisää tarpeellinen, poista tarpeeton.

Uutisen yms. riittävyyden muistilista: Kuka, mitä, missä, minkä ja kenen avulla, miksi, miten, milloin?

2. Onko järjestys oikea?

Tarkista, että esitys etenee johdonmukaisesti sivun tarkoituksen kannalta. Järjestys voi olla esimerkiksi tärkeysjärjestys tai aikajärjestys.

3. Pitäisikö jotain erottaa eri sivuksi?

Jakamisen syy voi olla sivun pituus tai se, että sivulla on paljon pääasiasta erillistä asiaa.

Varsinkin harrastussivu usein kasvaa ajan oloon laajaksi, polveilevaksi ja sekavaksi ja pitäisi jakaa osiin.

4. Onko ulkoinen otsikko oikea?

Ulkoinen otsikko määritellään title-elementissä, ja se näkyy mm. selaimen yläpalkissa.

Ulkoisen otsikon pitäisi olla enintään 60 merkin mittainen. Toisaalta sen pitäisi kuvata sivun olennaista sisältöä myös täysin irrallaan sivusta, esimerkiksi Googlen hakutuloksissa.

5. Onko pääotsikko oikea?

Pääotsikko on itse sivulla näkyvä, yleensä voimakkaasti korostettu otsikko. Hyvin tehdyllä sivulla se määritellään h1-elementillä.

Muista, että pääotsikko on usein ainoa, jonka kävijä lukee sivulta – ainakin, jos se ei innosta häntä lukemaan lisää.

Pääotsikkoa voi täydentää ingressillä eli korostetulla (esimerkiksi isomman fonttikoon) kappaleella, joka voi toimia tiivistelmänä.

6. Onko väliotsikoita tarpeeksi?

Jos sivulla on yli kolme tekstikappaletta peräkkäin, johonkin väliin pitäisi todennäköisesti lisätä väliotsikko.

Pääotsikon ja väliotsikoiden pitäisi kertoa sivun olennaisin asia tai ainakin kertoa aika tarkasti, mitä sivu käsittelee.

Väliotsikot määritellään hyvin tehdyllä sivulla h2-elementeillä (ja alemman tason otsikot h3-elementeillä jne.)

7 . Tarvitaanko sisällysluettelo?

Jos sivu ei kokoruututilassakaan mahdu kahteen ruudulliseen, lisää alkuun sisällysluettelo.

Sisällysluettelo voidaan toteuttaa esimerkiksi pienenä laatikkona ingressin oikealle puolelle.

8. Onko sivulla päivitystieto ja onko se oikea?

Sivun pitäisi kertoa, kuka sen on tehnyt tai mikä organisaatio siitä vastaa. Lisäksi pitäisi olla viimeisen todellisen muutoksen ajankohta oikein merkittynä.

9. Onko tärkeiden tekstien kieli selkeää?

Tärkeitä tekstejä ovat ainakin edellä mainitut otsikot ja tekstin ensimmäinen kappale. Pyri välttämään niissä sivistyssanoja, pitkiä sanoja, erikoisia sanoja ja lyhenteitä. Voisiko virkkeitä jakaa osiin?

10. Onko lauseiden merkitys oikein päin?

Tämä on tärkeä mutta työläs tarkistus, jota ei voi automatisoida. Moni kirjoittaa helposti ”A on suurempi kuin B”, kun tarkoittaa, että B on suurempi kuin A. Virheen huomaa vasta, kun ajattelee merkitystä ja sisältöä. Tarkista ainakin keskeisimmät lauseet!

11. Onko vaikeat sanat ja lyhenteet selitetty?

Onko tekstissä ilmauksia, joita lähes kuka hyvänsä ei pysty ymmärtämään kansakoulu- tai peruskoulupohjalta? Jos on, pyri selittämään ne tai viittaamaan verkkosivuihin tai muihin lähteisiin, joilta selitykset löytyvät.

12. Onko kieliasu kunnossa?

Tarkista kieliasu esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelman tarkistustoiminnolla. Vihje: Windowsissa voit kopioida tekstin selaimen ikkunasta näppäilyllä Ctrl+A Ctrl+C ja liittää sen tekstinkäsittelyohjelmaan Ctrl+V:llä. Voit myös avata HTML-dokumentin suoraan Word-ohjelmassa. Tällöin Word tunnistaa kielen HTML-koodin lang-määritteestä (esim. <html lang="fi">), jos sitä on käytetty.

13. Onko HTML-merkkaus virheetön?

Tarkista merkkaus validaattorilla http://validator.w3.org (tai http://www.htmhelp.com/validator/). Jos et ymmärrä sen ilmoituksia, lue ilmoituksen jäljessä oleva selitys huolellisesti, niin asia yleensä selviää.

14. Onko CSS-koodi kunnossa?

Tarkista tyyliohjeet eli CSS-koodi tarkistimella http://jigsaw.w3.org/css-validator/.

15. Toimivatko linkit?

Tarkista sivun kaikki linkit kokeilemalla niitä.

Jos et jaksa tehdä sitä, käytä ainakin automaattista linkkientarkistinta http://validator.w3.org/checklink (joka havaitsee monia teknisiä virheitä mutta ei esimerkiksi sitä, että linkin kohteen sisältö on kokonaan toinen kuin ennen).

16. Tarvitseeko rivitys hienosäätöä?

Silmäile sivun tekstisisältö nopeasti ja katso, onko siellä jossakin hyvin paha liehureuna oikealla (hyvin erimittaisia rivejä) tai muuten huono rivitys, esimerkiksi luku 100 000 jakautuneena kahdelle riville. Korjaa pahimmat ongelmat esimerkiksi lisäämällä hyvin pitkään sanaan tavutusvihje &shy; tai vaihtamalla välilyönti sitovaksi välilyönniksi &nbsp; (esim. 100&nbsp;000).