Verkkosivun tarkistuslista

Tiivistelmä:
 1. Onko kaikki olennainen mukana?
 2. Onko järjestys oikea?
 3. Pitäisikö jotain erottaa eri sivuksi?
 4. Tarvitaanko sisällysluettelo?
 5. Onko ulkoinen otsikko oikea?
 6. Onko pääotsikko oikea?
 7. Onko sivulla päivitystieto ja onko se oikea?
 8. Onko tärkeiden tekstien kieli selkeää?
 9. Onko lauseiden merkitys oikein päin?
 10. Onko vaikeat sanat ja lyhenteet selitetty?
 11. Onko kieliasu kunnossa?
 12. Onko HTML-merkkaus virheetön?
 13. Onko CSS-koodi kunnossa?
 14. Toimivatko linkit?
 15. Tarvitseeko rivitys hienosäätöä?

Tämä ohje on tarkoitettu lähinnä uuden tai uusitun verkkosivun tarkistamiseen. Ohje sopii sisällöntuottajille ja muille, jotka käytännössä muokkaavat verkkosivuja.

Tällöin oletetaan, että sivun rakenne ja ulkoasu ovat pääosin kunnossa esimerkiksi sen ansiosta, että ne perustuvat hyvään sivupohjaan. Silloinkin syntyy helposti huolimattomuusvirheitä. Lisäksi syntyy ajatusvirheitä etenkin siksi, että sivun rakenne ja sisältö ”elävät” sivun tekemisen tai muokkaamisen aikana. Esimerkiksi sivun sisältö voi muuntua toisenlaiseksi kuin oli ajateltu, mutta otsikko saattaa jäädä alkuperäisen ajatuksen mukaiseksi.

Toissijaisesti listaa voi käyttää myös sivujen arvioinnin apuna, täydentämään yleisiä arviointiperusteita kuten julkisten verkkopalvelujen laatukriteerit. Tässä esitettävä lista koskee ennen muuta sivun erityisen sisällön ja sen esitystavan tarkistamista.

Tarkistusten järjestys on olennainen. Kaikilta osin tarkistuksen ei tarvitse olla juuri tässä esitetty, mutta on tärkeää, että esimerkiksi rakenteen tarkistus tehdään ennen kielentarkistusta ja kielentarkistus ennen rivityksen hienosäätöä.

Käytännössä kaikkia kohtia ei varmaankaan yleensä jakseta tai ehditä käydä läpi, varsinkaan sivun jokaisen muutoksen jälkeen. Toisaalta ainakin alussa mainitut tarkistukset on joutuisaa tehdä, kun on totutellut tällaiseen, ja ne ovat yleensä myös tärkeimpiä. Tosin eri tarkistusten merkitys riippuu sivun luonteesta. On parempi tehdä edes muutama tarkistus kuin jättää kokonaan tarkistamatta.

1. Onko kaikki olennainen mukana?

Tarkista, että sivulla on kaikki se olennainen sisältö, joka sinne oli tarkoitus laittaa. Kysy vielä itseltäsi, onko jotain unohtunut. Useinkin asian ajatteleminen uudestaan tuo mieleen jotain, joka ilman muuta kuuluisi mukaan.

Kun kyse on uutisesta, tiedotteesta tai käytännöllisestä ohjeesta, niin seuraavasta muistilistasta on usein apua: Kuka, mitä, missä, minkä ja kenen avulla, miksi, miten, milloin?

On hyvä tarkistaa myös, että sivulla ei ole sille kuulumatonta asiaa.

2. Onko järjestys oikea?

Tarkista, että esitys etenee johdonmukaisesti. Kirjoittamisen järjestys ei suinkaan aina ole sopiva esittämisen järjestys. Esitysjärjestys voi sivun luonteen mukaan olla

Usein vasta ”valmiista” sivusta huomataan, missä järjestyksessä asiat kannattaa esittää. Jos muutat järjestystä, lue teksti uudestaan ja tee muutoksen vaatimat korjaukset.

3. Pitäisikö jotain erottaa eri sivuksi?

Onko sivu niin pitkä, että se kannattaisi jakaa kahdeksi tai useammaksi sivuksi? Onko sivulla pääasiasta erillistä asiaa niin paljon, että siitä on syytä tehdä erillinen sivu?

4. Tarvitaanko sisällysluettelo?

Jos sivu on pitkä mutta sitä ei katsota aiheelliseksi jakaa, se yleensä tarvitsee sisällysluettelon alkuun. Rajana voidaan pitää sitä, mahtuuko sivun sisältö yhteen tai kahteen ruudulliseen. Siis jos sivu esimerkiksi avataan Internet Explorerilla kokoruututilassa ja painetaan Page Down -nappulaa, niin onko sen jälkeen vielä jotain piilossa alhaalla? Silloin sivusta ei saa nopeasti yleiskuvaa, joten sisällysluettelo on hyvä lisätä.

Sisällysluettelo voidaan toteuttaa esimerkiksi pienenä laatikkona ingressin oikealle puolelle.

5. Onko ulkoinen otsikko oikea?

(usein unohtuu, kun sivua kehitetään...)

6. Onko pääotsikko oikea?

7. Onko sivulla päivitystieto ja onko se oikea?

ei tekn. muutos, kuvaako rehellisesti?

8. Onko tärkeiden tekstien kieli selkeää?

9. Onko lauseiden merkitys oikein päin?

A on suurempi kuin B pro B on suurempi kuin A (lausekontaminaatio)

10. Onko vaikeat sanat ja lyhenteet selitetty?

11. Onko kieliasu kunnossa?

12. Onko HTML-merkkaus virheetön?

13. Onko CSS-koodi kunnossa?

(huom. inline-CSS)

14. Toimivatko linkit?

15. Tarvitseeko rivitys hienosäätöä?

accessibility basics