Rivivälin ja fontin yhteisvaikutus

Times New Roman (oletusriviväli)

Rivivälin vaikutus luettavuuteen on huomattava. Sen säätäminen on kuitenkin vaikeaa, koska rivivälin tulisi riippua sekä fontista että palstanleveydestä. Käytännössä riittää yleensä asettaa riviväli arvoon, joka on välillä 1.2:sta 1.4:ään fontin ominaisuuksien (etenkin x-korkeuden) mukaan.

Arial (oletusriviväli)

Rivivälin vaikutus luettavuuteen on huomattava. Sen säätäminen on kuitenkin vaikeaa, koska rivivälin tulisi riippua myös fontista ja palstanleveydestä. Käytännössä riittää yleensä asettaa riviväli arvoon, joka on välillä 1.2:sta 1.4:ään fontin ominaisuuksien (etenkin x-korkeuden) mukaan.

Arial ja suurennettu riviväli (line-height: 1.35)

Rivivälin vaikutus luettavuuteen on huomattava. Sen säätäminen on kuitenkin vaikeaa, koska rivivälin tulisi riippua myös fontista ja palstanleveydestä. Käytännössä riittää yleensä asettaa riviväli arvoon, joka on välillä 1.2:sta 1.4:ään fontin ominaisuuksien (etenkin x-korkeuden) mukaan.