Esimerkkifakki

Tämä on pelkkä esimerkki. Tässä kohdassa voisi olla sopiva yleinen esittely, joka esimerkiksi kertoo, miksi fakki on tehty ja mikä sen luonne on. Myös aihepiiriä voisi luonnehtia tarkemmin.

Mikä on elämän tarkoitus?

Ken sen tietänee. Pyydä Barbia kysymään häneltä.

Miksei ole enempää kysymyksiä?

Koska tämä on vain demo.

Miksi tämä fakki on tehty?

No tämä fakki on tehty ihan vaan demomielessä.

Toivottavasti selitys riittää.

Miten tämä fakki on teknisesti kirjoitettu?

Tämä fakki on tehty siten, että kukin kysymys ja vastaus on kirjoitettu erilliseen tiedostoon nimi.kys siten, että ensimmäisellä rivillä on kysymys pelkkänä tekstinä ja sen alla vastaus. Vastauksessa voidaan käyttää HTML-merkkausta normaalisti, esim. <p>tekstiä</p> on kappale (paragraph).

Pienehköllä Perl-skriptillä luo.pl tehdään kyseisistä tiedostoista itse fakin eri muodot. Skriptin alussa on seuraava koodi, jota voi sopivasti muutta, jos sitä haluaa käyttää muiden vastaavien fakkien käsittelyyn:

$nimi = 'Esimerkkifakki';
$tekija = 'Jukka K. Korpela';
$teksivu = 'http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/henkkoht.html';
$tekmeili = 'Jukka.Korpela@cs.tut.fi';
$intro = "<p>Tämä on pelkkä esimerkki. Tässä kohdassa \
voisi olla sopiva yleinen esittely, joka esimerkiksi kertoo, \
miksi fakki on tehty ja mikä sen luonne on. Myös aihepiiriä \
voisi luonnehtia tarkemmin.<b/p>";

Näiden merkitys ja muokkaaminen on toivottavasti ilmeinen, ja editointi sujunee Perliä osaamattomaltakin. Huomaa kuitenkin, että kirjoittaessa fakin johdanto-osaa $intro-muuttujan arvoksi on käytettävä kenoviivaa \ rivin lopussa merkiksi siitä, että teksti jatkuu seuraavalta riviltä ja että kenoviivan eteen kannattaa yleensä kirjoittaa välilyönti.

Skriptin muiden osien muokkaus vaatinee jonkinasteista Perlin perusteiden osaamista. Huomaa kuitenkin, että niiden tiedostonnimien muuttaminen, joita skripti käyttää indeksitiedostolle (index.html) ja koko fakin sisältävälle tiedostolle (kaikki.html, lienee aika helppoa. Ja muuttujan $css arvoksi voi kirjoittaa oman tyylisäännöstön (style sheet) osoitteen, esim.
$css = 'mystyle.css'

Kyseinen skripti on suoritettava aina, kun jotakin tiedostoista nimi.kys on muutettu. Suoritus onnistuu komennolla perl luo.pl, kunhan skripti on asennettu samaan hakemistoon kuin kyseiset tiedostot ja järjestelmässä on Perl-tulkki asennettuna nimellä perl. Jos järjestelmässä ei ole Perl-tulkkia, sellaisen voi hankkia osoitteesta
http://www.perl.com/pace/pub/perldocs/latest.html
Windows-järjestelmiin suositellaan ActivePerliä, jonka mukana tulee hyvä dokumentaatio.


Tämä aineisto on saatavana myös muodossa, jossa on yksi kysymys vastauksineen yhdessä tiedostossa ja erillinen sisällysluettelo.

Jukka K. Korpela, jukkakk@gmail.com