Unix-opas, luku 8 Liitteet:

Ohjeita salasanan valinnasta

Salasana kannattaa rakentaa sellaiseksi, että se on itselle helppo muistaa mutta kenenkään muun mahdoton arvata. Salasanassa pitää olla tarpeeksi merkkejä, vähintään kuusi. Salasanasta vain kahdeksan ensimmäistä merkkiä ovat merkitseviä, mutta se ei toki estä muodostamasta pitempiä, jos ne ovat sinulle helpompia muistaa. Salasanassa on syytä olla muitakin merkkejä kuin kirjaimia. On syytä muistaa, että isot ja pienet kirjaimet ovat Unixissa eri merkkejä myös salasanoissa.

Seuraavassa on muutamia esimerkkejä hyvistä tavoista muodostaa salasanoja:

Tietenkään ei pidä käyttää edellä mainittuja konkreettisia merkkijonoja salasanoina!

Erityisesti salasana ei saa olla esim.

Myöskään edellä mainitun laisten sanojen pinnallinen muuntelu esim. lisäämällä vain yksi merkki alkuun tai loppuun tai kirjoittamalla sana lopusta alkuun ei auta. On olemassa ohjelmia, joilla voidaan suhteellisen tehokkaasti murtautua tietokoneisiin kokeilemalla esim. isoista sanastoista poimittuja sanoja sellaisinaan tai muunneltuina salasanoiksi. Sellaiset murtoyritykset ovat laittomia, mutta niitä tehdään.

Monissa järjestelmissä salasanan asettaminen on tehty sellaiseksi, että salasanan pitää täyttää jotkin laatuvaatimukset, joilla pyritään estämään liian helposti arvattavien salasanojen käyttö.