Unix-opas, luku 7 Tiedostot ja hakemistot:

Automaattisesti syntyvät alihakemistot, esim. mail

Jotkin ohjelmat luovat automaattisesti alihakemistoja, tavallisesti käyttäjän kotihakemistoon. Yleensä niistä ei tarvitse välittää eikä niihin ole syytä koskea.

Kerromme kuitenkin uteliaille aiheesta hiukan esimerkin avulla. Esimerkkinä on Pine-ohjelma. Se perustaa käyttäjän kotihakemistoon alihakemiston, jolle se antaa nimen mail. Sinne Pine perustaa tiedostoja, jotka vastaavat Pinen kansioita (folders) kuten lähetettyjen meilien kansio sent-mail. Käyttäjä voi katsella mail-hakemistonsa sisältöä tavallisilla komennoilla, esim. ls mail. Yleensä siihen ei kuitenkaan ole mitään aihetta, vaan kansioiden ja niiden sisällön käsittely hoidetaan Pinen sisällä sen omilla käskyillä.

Toisena esimerkkinä mainittakoon Netscape-ohjelma, joka perustaa .netscape-nimisen alihakemiston. Siellä se ylläpitää mm. tiedostoa bookmarks.html, joka sisältää käyttäjän määrittelemät ns. kirjanmerkit - joita voi aivan hyvin käyttää tietämättä mitään em. alihakemistosta ja tiedostosta.