Unix-opas, luku 7 Tiedostot ja hakemistot:

Tiedostojen etsiminen: locate, find

Jos tiedät tai epäilet, että tietynniminen tiedosto on koneessa olemassa jossakin, voit etsiä sitä locate- tai find-komennolla. Näistä find on yleensä kaikista Unixeista löytyvä, locate taas Gnu-ohjelmistoa eikä siis välttämättä kaikkialle asennettu mutta huomattavasti nopeampi.

locate-komennosta on lyhyt ja ytimekäs man-sivu. Yksinkertaisimmillaan sitä käytetään yksinkertaisesti seuraavaan tapaan: locate f90 etsii koko tiedostojärjestelmästä tiedostonnimiä, joissa esiintyy merkkijono f90, ja tulostaa ne. Tulostus on usein hyvin laaja. Etsintä perustuu siihen, että järjestelmä aika ajoin luo tietokannan, johon se kokoaa tiedostojen nimet. Tämän takia haku on varsin nopea.

find-komento on siis hitaampi, ja sen käyttö tulee kyseeseen toisaalta niissä koneissa, joissa ei ole locate-komentoa, toisaalta etsittäessä tiedostoja joistakin nimenomaisista hakemistoista. Käyttöesimerkki:
find . -name 'posts*' -print
etsii työhakemistosta ja sen alihakemistoista (ja niiden alihakemistoista jne.) ne tiedostot, joiden varsinainen nimi alkaa merkkijonolla posts, ja tulostaa niiden täydelliset nimet kuvaruudulle. Käyttö on siis hiukan mutkikkaampaa kuin locate-komennon käyttö.