Unix-opas, luku 6 Komennot:

Usein tarvittavia komentoja

Tiedostojen käsittelyyn liittyviä komentoja kuvataan seuraavassa luvussa. Tässä esitellään eräitä muita usein tarvittavia komentoja.

Salasanan vaihto

Salasana vaihdetaan komennolla passwd. Komennossa ei anneta argumentteja, vaan se kyselee tarvittavat tiedot. Vaihto näyttää tämäntapaiselta:

tunnus@kone hakemisto n % passwd
Changing password for tunnus...
Old password:

New password:

Retype new passwd:

Järjestelmä siis kysyy ensin vanhan salasanan ja sitten uuden salasanan kahdesti. Kirjoittamasi salasanat eivät tässäkään tule näkyviin.

Kun haluat seuraavan kerran käyttää konetta salasanan vaihdon jälkeen, niin login-kyselyn jälkeiseen password-kyselyyn annetaan vastaukseksi tietenkin uusi salasana.

Koneessa voi olla salasanojen kelvollisuustarkistus, joka ei hyväksy liian yksinkertaisia salasanoja. Silloin asiasta tulostuu ilmoitus, ja vanha salasana jää voimaan.

Kun vaihdat salasanasi yhdessä Unix-koneessa, niin se ei automaattisesti suinkaan muuta salasanaasi muissa koneissa. On mahdollista, että eri koneet käyttävät samaa salasanajärjestelmää, jolloin salasanan vaihto vaikuttaa useissa koneissa, mutta tätä koskevat mahdolliset järjestelyt ovat erilaiset eri paikoissa ja koneissa ja voivat muuttua ajan myötä.

Henkilötietojen ja osoitteen muuttaminen - chfn

Jos haluat muuttaa niitä tietoja sinusta, jotka näkyvät käytettäessä finger-komentoa, käytä komentoa chfn (change finger (information)).

Komennolla voi muuttaa esimerkiksi sukunimensä, jos sukunimi on vaihtunut naimisiin menon yhteydessä. Joissakin koneissa on rajoitettu nimen muutosmahdollisuuksia. Komento tulostaa ruudulle ohjeita; Seuraa niitä.

Seuraavassa esimerkissä käyttäjä tarkistaa omat finger-tietonsa, muuttaa niitä ja tarkistaa muutosten onnistumisen. Muutokset eli huoneennumeron ja puhelinnumeron lisäys näkyvät jälkimmäisen finger-komennon tulostuksen rivillä, jonka alussa lukee Office:

epsilon ~ 51 % finger jkorpela
Login name: jkorpela  			In real life: Jukka Korpela
Directory: /u/lai/lk/jkorpela       	Shell: /bin/tcsh
On since Feb 19 08:37:11		12 minutes Idle Time
   on ttys7 from yucca.hut.fi
Plan:
Please refer to URL ../index.html
epsilon ~ 52 % chfn
Default values are printed inside of '[]'.
To accept the default, type <return>.
To have a blank entry, type the word 'none'.

Name [Jukka Korpela]: 
Room number (Exs: 597E or 197C) []: U137A
Office Phone (Ex: 6426000) []: 4319
Home Phone (Ex: 9875432) []: 
epsilon ~ 53 % finger jkorpela
Login name: jkorpela  			In real life: Jukka Korpela
Office: U137A, x4319
Directory: /u/lai/lk/jkorpela       	Shell: /bin/tcsh
On since Feb 19 08:37:11		12 minutes Idle Time
   on ttys7 from yucca.hut.fi
Plan:
Please refer to URL ../index.html
epsilon ~ 54 %
Niihin tietoihin, jotka sinusta näkyvät fingerillä, voit vaikuttaa myös tiedostojen .plan ja .project sisällöllä.

Yhteydenotto Unix-koneesta toiseen: rlogin, xin

Kun olet yhteydessä Unix-koneeseen koneA, voit ottaa siitä yhteyden toiseen Unix-koneeseen koneB, jossa sinulla on tunnus, komennolla

rlogin koneB

tai, jos sinulla on koneB:ssä eri käyttäjätunnus, tunnusB, kuin koneA:ssa, komennolla

rlogin koneB -l tunnusB

Huomaa, että tällöin valitsin on, yleisestä Unix-käytännöstä poiketen, komennon argumentin jäljessä eikä ennen sitä.

Edellä tunnusB tarkoittaa koneen Internet-nimeä, esim. kyyppari.hkkk.fi.

Tietokoneen käyttö ilman asianmukaista lupaa on kiellettyä, ja sen yrityskin on rangaistava (rikoslain 38. luvun 8 §). Ei siis missään tapauksessa ole sallittua yrittää ottaa yhteys toiseen tietokoneeseen esim. salasanoja arvailemalla.

Otettaessa yhteyttä rlogin-komennolla järjestelmä ei kysy salasanaa, jos koneB:ssä tunnusB:n kotihakemistossa on tiedosto nimeltä .rhosts ja siinä on rivi
koneA tunnusA
missä tunnusA on se tunnus, jolta yhteys otetaan. Toisin sanoen perustamalla kotihakemistoosi .rhosts-tiedoston, jossa on mainitun muotoisia rivejä, voit sallia yhteydenotot ilman salasanaa kyseisiltä tunnuksilta. Tätä menettelyä tulee käyttää vain silloin, kun on kyse yhteyksien mahdollistamisesta niiden omien käyttäjätunnustesi välillä, joita sinulla on eri koneissa.

Rlogin-yhteys katkeaa normaalisti, kun yhteys toiseen koneeseen katkaistaan komennolla logout (tai exit). Yhteys voidaan lisäksi katkaista pakolla kirjoittamalla merkkiyhdistelmä <ret>~.<ret> missä <ret> tarkoittaa rivinvaihtoa eli return-näppäimen painamista. Tällainen voi olla tarpeen mm. silloin, kun yhteys toiseen koneeseen on jumissa esim. koneen "kaatumisen" tarkia. Yhteys voidaan myös jättää taustalle (suspend) kirjoittamalla merkkiyhdistelmä <ret>~control-z<ret> joka siis ikäänkuin palauttaa tilapäisesti siihen koneeseen, josta Rlogin-yhteys otettiin. Takaisin Rlogin-yhteyteen päästään komennolla fg (foreground).

Päätteen lukitseminen: lock

Jos joudut lähtemään päätteen äärestä lyhyeksi aikaa, pääte kannattaa lukita niin, ettei kukaan muu pääse vahingossa (tai ilkeyttään) käyttämään tunnustasi. Tämä tehdään komennolla lock. Se kysyy sinulta salasanan ja sitten varmistuksen vuoksi vaatii sinua kirjoittamaan sen uudestaan. Tämä salasana on vapaasti valittavissasi, eikä sen tarvitse olla sama kuin se salasana, jota käytä yhteydenotossa (login-salasanasi).

Lukitsemisen jälkeen pääte jää tilaan, josta pääsee jatkamaan vain antamalla em. salasanan. Huomaa kuitenkin, että 15 minuutin kuluttua lukitus purkautuu itsestään.

Lukitseminen on siis todellakin tarkoitettu vain muutaman minuutin (enintään varttitunnin) poissaoloja varten. Jos poistut pitemmäksi aikaa, katkaise yhteys normaalisti.

Päätteellä lukitseminen voi näyttää esim. seuraavalta - asiassa on hiukan konekohtaista vaihtelua. Salasanat eivät tietenkään tule näkyviin. Salasanan kirjoittamisen jälkeen painetaan aina returnia.

vipunen ~ 167 % lock
Key:
Again:
lock: /dev/pts/44 on vipunen.hut.fi. timeout in 15 minutes time
now is Wed Apr 28 14:08:22 EET DST 1993
Key:
Kun sitten tulet takaisin ja kirjoitat salasanan (ja painat returnia), tilanne palautuu normaaliksi ja päätteelle tulee komentotulkin kehote.