Unix-opas, luku 6 Komennot:

Komentojen editointi

Komentoa kirjoittaessasi tekemiäsi kirjoitusvirheitä voi korjata seuraavasti:

Edellä mainitut korjailumerkit eivät välttämättä toimi ihan kaikkialla, sillä korjaustoiminnot voidaan liittää eri kontrolli- tai muihin merkkeihin eri tavoin stty-komennolla. Edellä esitetty on kuitenkin melko tavallinen tilanne.

T-shellissä voidaan lisäksi käyttää huomattavasti monipuolisempiakin komentojen editoinnin mahdollisuuksia. Ne muistuttavat Emacsin käskyjä:

Näitä välineitä käyttäen voit helposti käyttää hyväksesi aiemmin kirjoitettuja komentoja. Tätä varten voi olla hyödyllistä ottaa lista viimeksi annetuista komennoista; sen saa komennolla history.