Unix-opas, luku 4 Tiedonhaku ja viestintä Unix-koneissa:

Tietoja käyttäjistä ja koneista: who, w, finger

Keitä on paikalla? who ja w

Koska koneessa voi olla yhtä aikaa monia muitakin, voi olla mielenkiintoista ja tarpeellista tietää, keitä he ovat ja mitä he ovat tekemässä. Esimerkiksi jos haluaisit "reaaliaikaisen" yhteyden johonkuhun esim. jäljempänä kuvattavalla talk-komennolla, kannattaa ensin tarkistaa, onko hän käyttämässä konetta ja jos on niin mitä konetta.

Yksi komento tähän tarkoitukseen on who, johon vastaukseksi kone näyttää listan kaikista koneessa olevista käyttäjistä. Esimerkki:

vipunen ~ % who
root   console  Sep 11 10:07 
teemu  tty02   Sep 11 14:09 
tiina  tty05   Sep 11 09:16 
matti  tty12   Sep 11 10:58 
root   ttyp0   Sep 11 09:34 
paivi  ttyp1   Sep 11 21:21 
anna   ttyp3   Sep 11 10:42 
antti  ttyq0   Sep 11 14:09
Tulostuksessa näkyy ensin henkilön käyttäjätunnus, sitten sen päätelinjan (tty) numero, jota kyseinen tunnus käyttää, ja lopuksi ajankohta (päivämäärä ja kellonaika), jolloin käyttäjä on aloittanut tämänkertaisen istuntonsa.

Myös komento w (joka ei toimi kaikissa Unix-koneissa) näyttää samantapaisen listan. Sen antama lista on hiukan monipuolisempi kuin who-komennon antama. Alla on esimerkki selityksineen.

vipunen ~ % w 
 12:23am up 15:30, 7 users, load average: 0.23, 0.07 
User   tty   login@  idle JCPU  PCPU what 
root   console 10:07am 14:03  18   4 -tcsh 
teemu  tty02  02:09pm   27  2   1 ls 
jukka  tty05  09:16am 03:26  34   7 emacs 
liisa  tty12  10:58am     16   2 cp 
root   ttyp0  09:34am 13:47  29   3 more 
paivi  ttyp1  09:21pm     4:24 2:53 w 
anna   ttyp3  10:42am   3 1:21  48 man
Ensimmäisellä tulostusrivillä näkyy Toisella rivillä olevien otsikoiden merkitys on seuraava:

Tietoja käyttäjistä finger-komennolla

Yleistä

Jos halutaan tietoja muista käyttäjistä, voi "fingeröidä" eli käyttää finger-komentoa, josta on muutama erilainen muoto. Sillä voi katsoa myös sellaisen käyttäjän tietoja, joka ei ole käyttämässä konetta juuri sillä hetkellä.

Tulostuksen asu on hiukan erilainen eri koneissa, ja eri käyttäjistä tulostuu erilaisia määriä tietoja. Osa tiedoista on nimittäin käyttäjän itsensä kirjoittamaa ja näkyville laittamaa, kun taas osa on koneen automaattisesti tuottamaa.

Tietosuojasyistä on finger-komennon käytettävyyttä saatettu rajoittaa.

Koneen sisällä: finger tunnus

Jos halutaan tietoja saman koneen toisesta käyttäjästä, käytetään komentoa finger tunnus. Esimerkki:

vipunen ~ % finger tsirkia 
Login: tsirkia             In real life: Timo Sirkiä
Directory: /u/lai/lk/tsirkia      Shell: /bin/tcsh 
Site Info: Lk, U257B,4514303 
No Plan.
Jos kyseisen käyttäjän kotihakemistossa on tiedosto nimeltä .plan, sen sisältö tulostuu finger-komentoa käytettäessä sen sijaan, että tulostuu No Plan. kuten edellä. Tämä kuitenkin edellyttää, että tiedoston suojaus sallii sen eli että muilla käyttäjillä on suoritusoikeus hänen kotihakemistoonsa ja lukuoikeus .plan-tiedostoon. Sama koskee tiedostoa nimeltä .project. Huomaa erityisesti, että näissä tiedostonnimissä piste kuuluu nimeen eikä sitä saa jättää pois.

On käyttäjän oma asia, perustaako hän tiedoston .plan ja .project ja mitä hän niihin kirjoittaa, mutta .plan on tarkoitettu antamaan yleensä tietoja käyttäjästä, .project taas kertomaan, mitä ajankohtaisia hankkeita hänellä on menossa.

Käyttäjä voi lisäksi muuttaa varsinaisia henkilötietojaan chfn-komennolla.

Tietoja toisen koneen käyttäjästä: finger tunnus@kone

Myös muiden koneiden käyttäjistä voi saada tietoja finger-komennolla. Tällöin kirjoitetaan argumenttiin tunnuksen perään @-merkki ja koneen nimi: finger tunnus@kone. Koneesta ilmoitetaan yleisessä tapauksessa Internet-nimi, mutta paikallisesti saattaa lyhempikin muoto toimia.

Esimerkki:

vipunen ~ % finger tiina@hila.hut.fi
[hila.hut.fi]
Login name: tiina            In real life: Tiina Talvi
Office: U649, 451-4316         Home phone: 451-0894
Directory: /u/users/tiina        Shell: /bin/tcsh
On since Nov 17 14:41:19 on tty2 from 130.111.222.30:
34 minutes Idle Time
No Plan.

Oman koneen käyttäjät: finger

Pelkkä komento finger ilman mitään argumentteja antaa tiedot siitä, ketkä kaikki käyttävät juuri sillä hetkellä sitä konetta, jossa komento annetaan. Saatava tulostus muistuttaa hiukan who-komennolla saatavaa.

Esimerkki:

vipunen ~ % finger
Login    Name      TTY Idle  When  Site Info
jryynane Jari P Ryynänen  pa    Thu 10:28      
sasu   Sanna Suominen   ps4    Thu 11:17      
zeizei  Janne K Janhunen  p7 20:40 Wed 14:36 Y250D, 4514325
zeizei  Janne K Janhunen  pc  2d Thu 10:55 Y250D, 4514325
Tässä listassa näkyvät käyttäjien nimet (pitkistä nimistä vain alkuosa) ja, mikäli he ovat niin halunneet, myös heidän työhuoneidensa osoitteet ja puhelinnumerot.

Toisen koneen käyttäjät:

finger @kone

On mahdollista kysyä toiselta koneelta, ketkä käyttävät konetta juuri sillä hetkellä. Tätä varten annetaan finger-komennossa argumenttina @-merkki ja koneen nimi tai Internet-osoite:

finger @kone

(Merkki @ on tarpeen, jotta tämä komento erottuisi tapauksesta, jossa argumenttina on käyttäjätunnus.)

Esimerkki:

lk-hp-8 ~ 122 % finger @sauna.cs.hut.fi
[sauna.cs.hut.fi]
Login  Name        TTY Idle When   Office   Office Phone
haa   Hannu Aronsson   p2  2d Sun 18:45 U405B   451 3233
jvh   Johannes Helander  p0 11:07 Sun 18:05      
visti  Hannu Visti     p3 17:01 Sat 15:44 y249d   3231
zaphod Seppo J Niemi    p1 20:17 Tue 13:45 y249d   4513231