Unix-opas, luku 4 Tiedonhaku ja viestintä Unix-koneissa:

Nyysit (news)

Nyysit (Usenet, news) oli aikoinaan vahvasti Unix-painotteinen viestintäjärjestelmä. Edelleenkin sen käyttö myös Unix-koneissa on toki mahdollista. Käytössä on kuitenkin suhteellisen vähän käyttöjärjestelmästä riippuvia asioita. Enemmänkin on kyse toisaalta yleisistä käyttöperiaatteista ja -säännöistä, toisaalta ohjelmakohtaisista asioista.

Niinpä tässä vain viitataan laajahkoon Nyysioppaaseen. Sen kohdassa Nyysiohjelmia Unixissa mainitaan muutamia yleisesti käytettyjä ohjelmia ja viitataan niiden käyttöohjeisiin.