Unix-opas, luku 4 Tiedonhaku ja viestintä Unix-koneissa:

Meili (sähköposti), erityisesti Pine

Yleistä meilistä

Meili (tunnetaan myös mm. nimillä sähköposti, electronic mail, E-mail ja maili) on tietokoneviestinnän muoto, jossa viestin vastaanottajan ei tarvitse olla juuri sillä hetkellä käyttämässä konettaan, jotta viesti menisi perille. Lähettäjä kirjoittaa viestin omalla meiliohjelmallaan, joka lähettää sen tietokoneeseen, jossa vastaanottajalla on käyttäjätunnus. Vastaanottaja voi lukea meilin omalla meiliohjelmallaan hänelle sopivana ajankohtana.

Meilin käyttökelpoisuus perustuu sen nopeuteen ja tavoittavuuteen: jos käyttäjät lukevat meilinsä vähintään kerran päivässä, myös puhelimen tavoittamattomissa olevan työ- tai opiskelutoverin saa kiinni tehokkaasti.

Meili on henkilökohtaista, ts. viestiä lähetettäessä pitää erikseen nimetä jokainen vastaanottaja, ja jokainen heistä saa oman kopionsa viestistä. Tulleita viestejä pääsee normaalisti lukemaan vain oikea vastaanottaja omalla tunnuksellaan ja salasanallaan. Koska meilinlähetysohjelma voi kuitenkin joissain harvinaisissa tilanteissa toimia "väärin" ja koska toisten ihmisten meilien lukeminen saattaa olla teknisesti mahdollista (vaikkakin laitonta), niin todella salaisiksi tarkoitettuja tietoja ei meilillä kannata lähettää.

Meilin käyttö ei edellytä mitään erillistä lupaa, vaan meiliä voivat lukea ja lähettää kaikki, joilla on lupa johonkin Unix-koneeseen. Meilin käytössä on kuitenkin noudatettava sitä koskevia sääntöjä, hyviä tapoja ja tervettä järkeä. Häiriköinti kuten ketjukirjeet ja summittaiset massalähetykset ("spämmäys") ovat kiellettyjä.

Lisätietoja meilistä yleensä (ei eri meiliohjelmien käytöstä) on Meilioppaassa.

Meiliosoitteet

Meili, kuten postikin, kulkee paremmin, jos osoite on oikein. Jos meilin osoitteessa on pienikin kirjoitusvirhe, se yleensä ei mene perille minnekään vaan palautuu lähettäjälle.

Meiliosoitteita on monenlaisia, vaikka rajoituttaisiinkin vain ns. Internet-osoitteisiin. Mitä paikallisempaa meili on, sitä yksinkertaisempi osoite riittää. Toisaalta täydellisempi osoite on aina varmempi. Osoite voi olla esimerkiksi jotakin seuraavista muodoista:

Näistä kaksi viimeksi mainittua ovat ns. Internet-osoitteita. Ne eivät suinkaan ole ainoita mahdollisia Internet-osoitteiden tyyppejä, mutta tavallisimpia. Yleensä on syytä käyttää juuri Internet-osoitteita, joissa siis lopussa on alueen eli domainin tunnus (joka loppuu esim. .fi tai .com). Kun kerrot meiliosoitteesi, kerro ehdottomasti täydellinen Internet-osoite!

Kun lähetät meiliä, niin meiliohjelma yleensä automaattisesti liittää viestiin tiedon omasta meiliosoitteestasi. Vastaanottaja voi yleensä jollakin helpolla tavalla (esim. Pineä käytettäessä jäljempänä kuvattavalla r-käskyllä) lähettää sinulle vastausviestin siten, että hänen meiliohjelmansa automaattisesti osaa lähettää sen sinun osoitteeseesi. Sinun ei siis yleensä tarvitse itse kirjoittaa osoitettasi lähettämiisi meileihin - paitsi jos jostain syystä haluat vastauksen eri osoitteeseen kuin siihen, josta lähetät viestisi.

Hyvin yleisesti kysytään: "Miten saan selville kaverini meiliosoitteen?" Varmin tapa on kysyä häneltä, ja yleensä se on ainoa kohtuullisen varmasti toimiva tapa. Monissa tapauksissa on muitakin keinoja kuten finger- ja whois-palvelu, mutta ne eivät ole yleispäteviä. Ks. myös ohjetta meiliosoitteiden etsimisestä.

Pine-ohjelman käytön perusteita

Useissa Unix-koneissa on helppokäyttöinen mutta silti melko monipuolinen meiliohjelma, Pine, joka esitellään seuraavassa. (Nimi Pine luetaan suomessa yleensä kirjoitusasun mukaisesti, mutta myös englanninmukaista ääntämystä pain esiintyy.) Lukuisia muitakin meiliohjelmia on olemassa.

Pinen käytön perusteiden alkeet:

Eka kerta

Kun ensimmäisen kerran käynnistät Pinen, näet ruudullasi Pinen tervetuloviestin (Welcome to Pine). Lisäksi Pine ehkä kysyy, haluatko lyhyehkön (englanninkielisen) käyttöohjeen. Vastattuasi myöntävästi (Y) tai kieltävästi (N) pääset Pinen normaaliin aloitustilaan. Jos vastasit myöntävästi (Y), saat hetken kuluttua meilitse ohjeen. Voit lukea sen Pinellä kuten minkä hyvänsä viestin. (Kuitenkin ohjeen tilaaminen on tuskin tarpeellista, koska sen sisältö on melko tekninen ja koska Pineä koskevia lisätietoja on luettavissa Webillä.)

Meilin lukeminen

Näin luet meiliä:

 1. Käynnistä Pine eli anna komento
  	pine
  
 2. Ruudulle ilmestyy Pinen päävalikko. Anna käsky i eli vain paina i-näppäintä.
 3. Pine näyttää nyt saapuvan meilin laatikossasi olevien viestien luettelon, jossa on yksi rivi kutakin viestiä kohti. Kursori on ensimmäisen lukemattoman viestin kohdalla tai, jos lukemattomia viestejä ei ole, viimeisen viestin kohdalla. Luettelossa on N-kirjain rivin alussa, jos et ole lukenut viestiä, ja A-kirjain, jos olet jo paitsi lukenut sen myös vastannut siihen.
 4. Paina returnia, jolloin Pine näyttää kyseisen viestin. Jos viesti on pitempi kuin ruudulle yhdellä kertaa mahtuu, paina välilyöntinäppäintä päästäksesi eteenpäin.
 5. Viestin luettuasi voit haluta tehdä erilaisia asioita, joita kutakin varten on ohjeet jäljempänä:
  1. vastata viestiin
  2. hävittää viestin
  3. siirtää viestin kansioon
  4. lähettää viestin eteenpäin toiselle henkilölle
  5. olla tekemättä viestille mitään.

Viestiin vastaamiseksi paina r-näppäintä. Pääset vastaamistilaan, joka on samantapainen kuin jäljempänä kuvattava normaali meilinlähetystila. Sitä ennen Pine kuitenkin kysyy, haluatko lainata saamasi meilin mukaan vastaukseen:

	Include original message in Reply? (y/n/^C) [n]:
Yleensä kannattaa painaa returnia, mikä merkitsee, ettet halua lainata. Jos kuitenkin haluat lainata, kirjoita y ja paina returnia. Kirjoita joka tapauksessa vastauksesi samaan tapaan kuin meiliä muuten lähetettäessä, mutta ottaen huomioon, että voit ruveta suoraan kirjoittamaan itse vastausviestiä. Vastauksen lähetettyäsi olet samassa tilanteessa kuin edellä kohdassa 5 kuvattiin.

Viestin hävittämiseksi paina d-näppäintä. Tällöin Pine automaattisesti siirtyy näyttämään seuraavaa lukematonta viestiä saapuneen meilin laatikostasi. Hävitettyä viestiä ei saa takaisin sen jälkeen, kun olet poistunut Pinestä. Jos siis et ole varma siitä, tarvitsetko viestiä ehkä myöhemmin, kannattaa hävittämisen asemesta siirtää se kansioon seuraavassa kuvattavalla tavalla.

Siirtääksesi viestin haluamaasi kansioon paina s-näppäintä. Tällöin Pine kysyy

SAVE to folder [saved-messages] : 
Jos vain painat returnia, viesti siirtyy kansioon nimeltä saved-messages. Voit myös kirjoittaa haluamasi kansion nimen ja painaa returnia. Jos kyseisennimistä kansiota ei ole, Pine kysyy varmistukseksi:

Folder "kansionnimi" doesn't exit. Create? (y/n/^C) [y]

Jos haluat, että Pine perustaa kansion, paina returnia. Jos taas kirjoitit kansion nimen väärin, kirjoita n ja paina returnia ja yritä uudestaan eli kirjoita s jne. Kansioiden käytöstä kerrotaan lisää jäljempänä.

Lähettääksesi viestin eteenpäin toiselle henkilölle eli "forwardoidaksesi" sen paina f-näppäintä. Tällöin pääset tilaan, joka vastaa normaalia meilinlähettämistilaa, mutta viestiosassa on valmiiksi lopussa teksti Forwarded message ja sen jäljessä alkuperäinen viesti. Kirjoita vastaanottajan osoite normaalisti, ja yksinkertaisimmassa tapauksessa voit sitten lähettää viestin control-x:llä. Saattaa kuitenkin olla hyvin aiheellista lisätä viestin alkuun (ennen tekstiä Forwarded message) oma selityksesi, lyhimmillään ehkä jotain sellaista kuin "Tiedoksesi vain" tai "Tämä asia kuulunee sinun alaasi" ja vasta sitten painaa control-x:ää.

Jos et halua tehdä viestille mitään, paina n-näppäintä päästäksesi lukemaan seuraavan lukemattoman viestin. Jos sellaista ei ole, tulee viesti No more messages. Tällöin voit esim. lopettaa Pinen käytön painamalla q-näppäintä (ja vastaamalla Pinen ehkä esittämiin kysymyksiin) tai mennä Pinen päävalikkoon i-näppäimellä. Huomaa, että jos et tee viestille mitään, niin Pine myöhemmin edelleenkin näyttää sen saapuneen meilin listassa, lukemattomien meilien joukossa, tosin luetuksi merkittynä (s.o. listan kyseisen rivin alussa ei enää ole N-kirjainta). Mitä enemmän jätät viestejä tällä tavoin kokonaan käsittelemättä, sitä kauemmin Pinen käynnistys kestää.

Meilin lähettäminen

Näin lähetät meiliä:

 1. Käynnistä Pine eli anna komento
  	pine
  
 2. Ruudulle ilmestyy Pinen päävalikko. Anna käsky c eli vain paina c-näppäintä.
 3. Pine menee nyt meilinkirjoitustilaan. Ruudulla näkyy mm. seuraava:
  	To	:
  	Cc	:
  	Attchmnt:
  	Subject :
  	----- Message Text -----
  
  ja kursori on näistä riveistä ensimmäisen lopussa, valmiiksi kohdallaan. Kirjoita vastaanottajan meiliosoite ja paina returnia. Tällöin Pine saattaa jollakin tavalla täydentää osoitetta. Joka tapauksessa kursori siirtyy seuraavan rivin (Cc :) loppuun. Paina returnia. Kursori siirtyy seuraavan rivin (Attchmnt:) loppuun. Paina taas returnia. Nyt olet Subject-rivillä. Kirjoita viestin otsikko ja paina returnia. Kursori siirtyy Message Text -rivin jälkeisen rivin alkuun, alueelle, johon itse viesti kirjoitetaan.

  Halutessasi voit antaa To:-rivillä useita vastaanottajia, osoitteet pilkulla toisistaan erottaen. Voit myös antaa Cc:-rivillä yhden tai useamman lisävastaanottajan. Attchmnt:-riviä käytetään silloin, kun halutaan lähettää viestin mukana esim. kuvatiedosto, mutta siihen ei tässä ohjeessa puututa.

 4. Nyt siis olet viestinkirjoitustilassa. Voit poistaa virheellisen merkin korjausnäppäimellä. Voit myös siirtyillä tekstin sisällä nuolinäppäimillä ja poistaa tai lisätä merkkejä. Olet itse asiassa käyttämässä Pico-nimistä editoria. Siihen ei kuitenkaan kannattane tutustua syvällisemmin, vaan jos haluat tehdä vaativampaa editointia, käynnistä Emacs-editori control-_:lla. (Koska alaviiva on yleensä ylätason merkki siinä näppäimessä, josta normaalisti tulee miinusmerkki, tämä merkitsee: paina sekä tasonvaihto- eli shift-näppäin että control-näppäin alas ja näpäytä miinusmerkkinäppäintä.) Emacsista voit sitten poistua esim. yhdistelmällä control-x control-c, jonka jälkeen vastaa y kysymykseen tiedoston tallentamisesta (Save file - -); näin pääset takaisin Pineen niin, että Emacsilla muokattu viesti on valmiina lähetettäväksi.
 5. Viestin kirjoitettuasi anna control-x, joka aiheuttaa viestin lähettämisen. Ennen lähettämistä Pine kuitenkin pyytää varmistuksen: Send Message? [y] : johon vastataan normaalisti painamalla returnia.
 6. Nyt palataan Pinen päävalikkoon. Voit lopettaa Pinen käytön painamalla q:ta tai jatkaa esim. lukemalla postejasi.

Kansioiden käytöstä

Kansio (folder) on väline meilien säilömiseen. Teknisesti kansio on tiedosto, mutta yleensä kaiken tarpeellisen kansioiden käsittelyn voi tehdä Pinen sisällä sen komennoilla.

Etenkin jos sinulle tulee paljon meiliä, sinun kannattaa säilöä saapunut meili kansioihin sopivasti ryhmiteltynä, esimerkiksi kuhunkin aihepiiriin liittyvä meili omaan kansioonsa, jolle annat aihepiiriä kuvaavan nimen. (Tietysti sellainen meili, jota ei enää tarvita, kannattaa hävittää.)

Pine tallettaa automaattisesti kaiken lähettämäsi meilin kansioon nimeltä sent-mail. Sitä voit käsitellä kuten muitakin kansioita.

Kun haluat lukea uudelleen sellaisen viestin, jonka olet tallettanut johonkin kansioon, anna Pinen sisällä käsky l (pikku ällä), jolloin saat listan kansioistasi. Mene nuolinäppäimillä sen kansion nimen kohdalle, jossa viesti on, ja paina returnia. Tällöin saat kansiossa olevien viestien listan, joka on samaa muotoa kuin normaali saapuneen meilin lista. (Itse asiassa saapunut meilikin on kansiossa. Sen nimi on INBOX.) Nyt voit lukea vanhoja viestejä aivan samaan tapaan kuin uusiakin. Sitten voit jatkaa Pinen käyttöä normaalisti, esim. antaa uuden l-käskyn, jos haluat käsitellä jotakin muuta kansiota, tai c-käskyn, jos haluat lähettää meiliä, jne.

Lisätietoja

Pinessä on hyvä sisäinen help-järjestelmä, johon pääsee kysymysmerkillä (?). Siitä pääsee takaisin Pinen normaalitilaan e-näppäimellä.

Edellä esitetty sisältää olennaisesti saman kuin erillinen Pinen käyttöohje. Ks. myös suomenkielisiä lisäohjeita, joissa viitataan englanninkielisiin lisätietoihin.