Unix-opas, luku 4 Tiedonhaku ja viestintä Unix-koneissa:

Yleistä

Tämä luku käsittelee tiedonhakua ja viestintää tietokoneiden avulla lähinnä siltä kannalta, miten eräitä siihen sopivia ohjelmia käytetään Unix-koneissa. Tässä ei juurikaan käsitellä esim. sellaisia kysymyksiä kuin mikä Web järjestelmänä on ja miten sitä hyödynnetään tehokkaasti tai miten nyyseissä (newseissä) tulisi käyttäytyä. Sellaisia yleisiä aiheita käsittelevät mm. Web-julkaisemisen opas. ja Nyysiopas.

Kuvattavia tiedonhaku- ja viestintävälineitä voi usein käyttää hyväkseen etsittäessä ratkaisuja atk-alan ongelmiin ja kysymyksiin. Välineet ovat kuitenkin luonteeltaan yleisiä, ja niistä on usein suurta apua eri alojen ongelmissa ja tarpeissa.

Esittelemme tiedonhaun ja viestinnän mahdollisuuksia seuraavassa järjestyksessä, joka on eräs näkemys niiden tärkeysjärjestyksestä: