Unix-opas, luku 3 Yhteydenotto Unix-koneeseen:

Kehote (prompt) ja komentotila

Koneeseen sisäänpääsy kestää yleensä hetken, koska kone suorittaa erilaisia tarkistuksia ja alustuksia. Kun nämä ovat valmiit, kone ilmoittaa olevansa käyttövalmis tulostamalla kehotteen (prompt).

Kehote voi olla hyvinkin erinäköinen eri koneissa ja eri käyttäjillä. Seuraavassa on muuan tavallinen kehotteiden rakenne:
kone hakemisto nro %
esimerkiksi
alpha ~ 1 %
Tällöin kehotteen ensimmäinen osa kertoo, missä koneessa ollaan, toinen osa (alkutilassa ~ eli kotihakemisto) kertoo, missä hakemistossa ollaan ja kolmas osa kertoo, monesko komento on menossa. Lopussa on vielä prosenttimerkki ja välilyönti.

Kehotteen näkyminen ilmoittaa, että kone on komentotilassa eli valmis ottamaan vastaan komentoja. Teknisemmin sanoen: tällöin sen, mitä käyttäjä näpyttelee, käsittelee Unixin komentotulkki (engl. shell), joka yrittää tulkita näpyttelyt komennoiksi ja suorittaa ne. Kone voi myös olla esim. jonkin ohjelman käskytilassa, siis valmiina vastaanottamaan kyseisen ohjelman sisällä annettavia käskyjä mutta ei Unixin komentoja. Tällöin kehote on erinäköinen, esim. ftp>.

Komentotilassa eli kehotteen perään voidaan kirjoittaa Unixin komento tai sellaisen ohjelman nimi, joka halutaan käynnistää. Jokainen komento tai ohjelman nimi päätetään return- tai enter-näppäimellä. Tätä ei jäljempänä enää yleensä erikseen mainita.

Komentoja kirjoitettaessa tehtyjä näppäilyvirheitä voi korjailla eri tavoin. Esimerkiksi viimeksi kirjoitetun merkin voi yleensä poistaa DEL-näppäimellä.

Seuraavassa on pieni esimerkki siitä, miltä komentojen antaminen näyttää. Yksityiskohdat kuten kehotteen muoto tietysti vaihtelevat. Esimerkissä käyttäjä antaa kolme komentoa: date (tulostaa päiväyksen ja kellonajan), cal 2 1996 (tulostaa helmikuun kalenterin vuonna 1996) ja rm logfile (hävittää, engl. remove, tiedoston logfile):


epsilon ~ 51 % date
Tue Feb 6 10:42:55 EET 1996
epsilon ~ 52 % cal 2 1996
    February 1996   
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

epsilon ~ 53 % rm logfile
epsilon ~ 54 % 

Huomaa erityisesti, että komennon onnistuneesta suorituksesta ei useinkaan tule mitään palautetta vaan tulostuu vain uusi kehote. Esimerkissä kävi näin komennon rm logfile tapauksessa.