Unix-opas, luku 3 Yhteydenotto Unix-koneeseen:

Yhteydenotto (login)

Yleistä yhteydenotosta

Kuten kohdassa Unixin yleispiirteitä kerrottiin, Unix-koneita aluksi käytettiin yleensä päätteen (terminal) kautta. Pääte oli alkujaan (ja joskus yhä on) "tyhmä" laite, joka osasi lähinnä lähettää näppäimistöltä kirjoitettavat merkit tietokoneelle ja näyttää tietokoneelta tulevat merkit kuvaruudulla (tai tulostaa ne paperille). Pääte voi olla kaukana itse koneesta, jonne päätteeltä menee vain dataa (merkkejä) kuljettava johto. Yhteen koneeseen menee yleensä monta tällaista päätelinjaa. (Päätettä, jonka kautta koneen perusylläpito hoidetaan ja joka on yleensä lähellä konetta, sanotaan konsoliksi.) Itse kone pysyy käynnissä, vaikka päätteistä katkaistaisiin virrat.

Alkujaan kukin pääte oli kiinteästi kytketty yhteen koneeseen. Myöhemmin kehitettiin erilaisia vaihteita, joiden kautta päätteeltä saattoi kytkeytyä eri koneisiin.

Nykyisin on erittäin tavallista, että päätteen asemesta käytetään mikrotietokonetta tai työasemaa, jossa toimii jokin päätettä matkiva eli emuloiva ohjelma, pääte-emulaattori. Turvallisuussyistä kannattaa yleensä käyttää kehittynyttä ohjelmaa, joka hoitaa siirrettävän datan salauksen, esim. SSH.

Seuraavassa käsitellään yhteydenottoa vain siltä osin, kuin se vastaa toimintaa "tyhmällä" päätteellä. Tämä on yhteydenoton ydin, ja muusta asiaan liittyvästä kerrotaan eri pääte-emulaattorien yms. käyttöohjeissa.

Toimintaa, joka alkaa yhteydenotosta ja päättyy yhteyden katkaisuun, kutsutaan pääteistunnoksi tai lyhyesti istunnoksi (session). Osa käyttäjän tekemistä asioista vaikuttaa koko istunnon ajan, osa taas lyhytaikaisemmin esim. vain yhden komennon suorituksessa, tai pitkäaikaisemmin myös käyttäjän myöhemmissäkin istunnoissa.

Perustilanteessa Unix-kone tulostaa päätteelle (tai pääte-emulaattorin ikkunaan) tekstin
login:
merkiksi siitä, että se on valmis yhteyteen. Jotta tähän tilaan päästäisiin, saatetaan tarvita erilaisia toimenpiteitä kuten return- tai enter-näppäimen painamista muutaman kerran. Kirjoita käyttäjätunnuksesi ja paina sitten return- tai enter-näppäintä. Ruudulle pitäisi tulostua
nn's password:
missä nn:n tilalla on käyttäjätunnuksesi. Tällöin kirjoita salasanasi ja paina lopuksi return- tai enter-näppäintä Salasana ei tule ruudulle näkyviin, jottei selkäsi takaa ehkä kurkkiva ihminen saisi sitä liian helposti tietoonsa. Siksi sen kirjoittaminen vaatii erityistä huolellisuutta.

Jos käyttäjätunnus (jatkossa tunnus) ja salasana on kirjoitettu täsmälleen oikein, kone käynnistää istunnon, "päästää käyttäjän sisään". Jos käyttäjä on tehnyt jonkin kirjoitusvirheen, kone ilmoittaa esim. login incorrect ja kysyy samat asiat uudestaan.

Koska Unix-koneet ymmärtävät isot ja pienet kirjaimet eri merkeiksi, käyttäjätunnus pitää antaa juuri sellaisina kuin sen on saanut ja salasana sellaisena, joka on ilmoitettu tai jollaiseksi sen on itse asettanut. Jos tämä ei toimi, kannattaa kokeilla molempien kirjoittamista kokonaan pienillä kirjaimilla. Jos lomake, johon olet kirjoittanut haluamasi tunnuksen, tai paperi, jossa sinulle annettu tunnus on ilmoitettu, on kirjoitettu käsin, tunnus ja salasana voivat olla siinä isoilla kirjaimilla, vaikka lupaa luotaessa ne itse asiassa kirjoitettu pienillä.

Jos kaikki menee hyvin, niin yhteys muodostuu. Tosin joskus yhteyden muodostuminen voi kestää jonkin aikaa.

Yhteyden muodostuttua ruudulle voi tulostua

Näiden ilmoitusten jälkeen pitäisi tulostua koneen ns. kehote (prompt) merkiksi siitä, että kone on valmis ottamaan vastaan komentoja. Kehote voi olla esim. seuraavanlainen:
alpha ~ 1 %
tai se voi olla pelkkä %- tai $-merkki.