Unix-opas, luku 3 Yhteydenotto Unix-koneeseen:

Käyttäjätunnus ja salasana

Unix-tietokonetta (jatkossa "konetta") pystyy käyttämään monta ihmistä yhtä aikaa. Jokainen käyttäjä tarvitsee oman käyttäjätunnuksen (username tai user id), jolla käyttäjä ilmoittaa itsensä yhteydenotossa ja jonka "omistuksessa" käyttäjän tiedostot ovat. Jokaisella käyttäjällä on myös oma, salainen avaimensa eli salasana (password), jolla käyttäjän henkilöllisyys varmistetaan.

Omaa salasanaa ei saa kertoa kenellekään. Salasanan on tarkoitus olla vain omassa muistissa - ei edes paperilapulla, josta joku voi sen nähdä. Salasanaa ei pidä kertoa edes ylläpitäjäksi esittäytyvälle, sillä ylläpitäjä ei salasanaasi tarvitse. Sen sijaan käyttäjätunnuksesi voit toki kertoa keille haluat. Katso salasanan valintaohjeita tämän oppaan liitteestä. Ks. myös Tietokoneen käyttäjän turvaopas, etenkin kohdat Salasanat ja Vainoharhaisuus on hyväksi.

Ilman käyttäjätunnusta ja salasanaa ei Unix-koneita saa käyttää, eikä luvatonta käyttöä pidä yrittää. Käyttäjätunnuksen eli tietokoneluvan myöntää kunkin tietokoneen omistaja tai tämän valtuuttama koneen ylläpitäjä.

Saadessaan käyttäjätunnuksen käyttäjä sitoutuu noudattamaan järjestelmän ylläpitäjän antamia sääntöjä ja ohjeita.

Usein käyttäjätunnuksia luodaan "massoittain" tai muuten enemmän tai vähemmän automaattisesti, esimerkiksi oppilaitoksissa ehkä kaikille uusille opiskelijoille ilmoittautumisen yhteydessä taikka työpaikoilla osana työsuhteen perustamisen rutiineja. Tällöin konekohtaisia tietoja järjestelyistä ei kerrota henkilökohtaisesti, mutta sitä tärkeämpää on tutustua jaettavaan aineistoon ja tallettaa se huolellisesti.