Unix-opas, luku 2 Unixin lyhyt esittely:

Unixin yleispiirteitä

Muun muassa seuraavia ominaisuuksia voidaan pitää kaikille Unixeille ominaisina:

Tässä oppaassa kerrotaan Unix-koneiden tiedostojärjestelmään ja komentoihin liittyvistä asioista; tietokonelaitteistoon sen sijaan ei puututa.

Unix on alun perin suunniteltu yksinkertaiseen päätekäyttöön: käyttäjä istuu tekstipäätteen ääressä ja "komentaa" konetta tekstikomennoilla. Tekstipääte tarkoittaa tällöin ns. tyhmää päätettä, joka pystyy näyttämään kuvaruudulla vain merkkejä, ei grafiikkaa, ja jossa käytetään vain näppäimistöä, ei hiirtä. Nykyisin paljon monipuolisempikin käyttö on mahdollista. Perustilanne on kuitenkin edelleen seuraava: