Unix-opas, luku 2 Unixin lyhyt esittely:

Hiukan eri Unixeista

UNIX on The Open Groupin (aiemmin X/Openin, sitä ennen AT&T:n) rekisteröity tavaramerkki. Tässä oppaassa ja yleisesti muutoinkin käytetään sanaa hUnix tarkoittamaan erilaisia UNIX-tyyppisiä käyttöjärjestelmiä. Niillä on monia erilaisia tuotenimiä, jotka on usein valittu x-loppuisiksi, esim. "Aix" ja "HP-UX".

Vaikka siis nimi "UNIX" sinänsä on varattu järjestelmille, jotka täyttävät eräät vaatimukset, ei ole mitään yleisesti hyväksyttyä määritelmää sille, millaiset käyttöjärjestelmät ovat "UNIX-tyyppisiä". Usein sanaa "Unix" (näin kirjoitettuna) käytetään väljästi tarkoittamaan "UNIX-tyyppisiä" järjestelmiä, jopa niin, että esim. Linuxiakin saatetaan sanoa Unixiksi.

Unixeja voidaan monin tavoin "viritellä" niin, että koneet, joissa on saman valmistajan toimittama Unix, voivat silti näyttää käyttäjälle melko erilaisilta ainakin päällisin puolin. Kääntäen voidaan eri valmistajien Unixeista tehdä näkyviltä osiltaan samanlaisiksi sopivilla asetuksilla, jos halutaan.