Unix-opas, luku 1 Lukijalle - lue ensin lukuohje:

Oppaan merkintätavoista ja termistöstä

Tässä oppaassa on kirjoitettu Unixille annettavat komennot ja koneen tulostamat tekstit tavallisesta tekstistä poikkeavalla kirjasinlajilla tähän tapaan: passwd ja Incorrect password. Toisaalta tilanteen mukaan vaihtuvat tekstit on kirjoitettu tähän tapaan: tiedostonnimi. Esimerkiksi ilmaisu
rm tiedostonnimi
kuvaa erään komennon yleistä muotoa kun taas
rm foobar
esittää yhden konkreettisen esimerkin kyseisestä komennosta.

Komentojen esittelyjen yhteydessä mainitaan usein, mistä englannin sanoista komennon nimi on peräisin, esim. cp (copy). Tämä ehkä helpottaa komentojen nimien muistamista, koska monien Unix-komentojen nimet aluksi tuntuvat hämäriltä konsonanttirykelmiltä.

Tässä oppaassa käytetään eräitä sellaisia termejä, joita ei ole yleensä ollut tapana käyttää painetussa tekstissä vaikka ne ovat alan puhekielessä tavallisia, esimerkiksi meili ja nyysit. Tällä menettelyllä on omat perustelunsa, mutta selvyyden vuoksi sellaisia termejä ensimmäisen kerran käytettäessä mainitaan myös niiden "kirjakieliset" vastineet kuten sähköposti ja newsit.