Unix-opas, luku 1 Lukijalle - lue ensin lukuohje:

Lukuohje

Tämä opas kuvaa Unix-tietokoneiden hyväksikäytön perusteita eikä edellytä erityisiä esitietoja. Lukijan täytyy kuitenkin hankkia muualta tiedot käyttämänsä Unix-koneen käytön erilaisista järjestelyistä kuten käyttäjätunnuksen hankkimisesta ja yhteydenotosta koneeseen sekä käytettävän Unix-järjestelmän erityispiirteistä.

Tämä opas on siis tarkoitettu ns. peruskäyttäjille ("loppukäyttäjille", end users), ei ns. ylläpitäjille. Toisaalta ylläpitäjä toki tarvitsee hyvät peruskäyttäjän tiedot, ja siksi tästä oppaasta lienee hyötyä myös ylläpitäjäksi aikoville - ja jopa ylläpitäjänä jo toimivillekin tietojen täydentämiseksi.

Tämän oppaan ajantasaisin versio on Webissä osoitteessa
http://jkorpela.fi/unix/
Opas jakautuu lukuihin ja luvut osiin, joista kukin on oma Web-sivunsa, jolta on linkki seuraavaan sivuun ja sisällysluettelosivulle. Lisäksi on tarjolla koko opas yhtenä Web-sivuna; tästä voi olla apua, jos haluat esimerkiksi etsiä jotakin sanaa oppaasta (selaimen Find-toiminnolla tms.).

Jos sinulla on kiire päästä käyttämään Unix-konetta johonkin erityiseen käyttötarkoitukseen, esimerkiksi meilin ("sähköpostin") lukemiseen ja lähettämiseen, voit aluksi lukea vain

Jos tarvitset Unixia vain hoitaaksesi Web-sivujen tekemiseen liittyviä teknisiä toimenpiteitä kuten tiedostojen suojausten asettamista, niin keskeisessä asemassa on luku Tiedostot ja hakemistot.

Myöhemmin kannattaa lukea opasta systemaattisemmin, jotta oppisit tuntemaan erilaisia mahdollisuuksia ja apuvälineitä, jotka helpottavat työtäsi (esim. komentojen editointi).

Yleinen lukuohje ilmenee seuraavasta jäsennyksestä: Opas jakautuu, tätä esipuhetta ja liitteitä lukuun ottamatta, seitsemään lukuun:

Liitteinä on oppaan lyhyt historiikki ja muuta selittelyä, tietoja siitä, mistä saa lisätietoja Unixista, ohjeita salasanan valinnasta ja ohjeita muutamista tavallisista pääteongelmista selviämiseen.